Stöd Elaine Eksvärds kamp mot yttrandefriheten!

I Göteborgs Posten idag går den kloka vänsterfeministen Elaine Eksvärd till hårt angrepp mot Janne Josefsson och andra demokratiskt sinnade människor som är så hemska att de förespråkar yttrandefrihet.

elaine-eksvard-kampar-mot-yttrandefriheten

Elaine Eksvärd, godhetsexpert och yttrandefrihetsskeptiker.

Så här skriver Elaine Eksvärd:

“Yttrandefriheten är bra om den utgår från premissen att människan i grunden är god. Men tyvärr är inte alla människor goda.”

Precis! Elaine Eksvärd har helt rätt: yttrandefrihet hade varit en bra grej ifall alla var goda och hade fina åsikter, som Elaine Eksvärd. Men tyvärr är ju inte alla människor lika goda som Elaine Eksvärd – och olyckligtvis så finns det till och med de som har andra åsikter än Elaine Eksvärd! Och precis som Elaine Eksvärd konstaterar, så kan ju inte yttrandefriheten gälla sådana människor. Det tror jag alla förstår.

“Josefsson pratar om yttrandefrihet, jag tycker vi ska prata om yttrandeskyldighet. Fler borde våga beordra folk att vara tysta för att deras ord är direkt livsfarliga.” 

Jajamän Elaine Eksvärd! Folk som Elaine Eksvärd tycker är onda ska beordras att vara tysta. Hårda direktiv från en auktoritär åsiktspolis. Lite som det är på Kuba, i Nordkorea och i det gamla fina Östtyskland.

Hets mot folkgrupp är redan ett brott i Sverige. Den som gör sig skyldig till det polisanmäls och straffas enligt lagar som stiftats av Riksdagen.

Men det räcker förstås inte för kloka, auktoritära vänsterfeminister som Elaine Eksvärd. Nej människor som är onda, rasistiska eller vars ord på annat sätt bedöms som livsfarliga, ska helt enkelt “beordras att vara tysta”, som Elaine Eksvärd så elegant uttrycker det. Onda människor ska alltså inte bara åtalas ifall de hetsar mot en folkgrupp eller begår någon annan typ av brott, som idag. Nä, de ska i Elaine Eksvärds vackra framtidsvision, fråntas sin rätt att yttra sig överhuvudtaget, oavsett om de pratar om vädret, sport eller politik.

Och vem ska då avgöra vilka människor som är onda och därmed ska fråntas sin yttrandefrihet? 

För att frånta yttrandefriheten från människor som är onda, måste det ju först slås fast vilka dessa onda människor är. Då behövs en statlig expertpanel som utfärdar intyg till de människor som är goda och har fina åsikter (som t.ex. Elaine Eksvärd) och som därmed kan beviljas yttrandefrihet i Sverige. Här kommer ett förslag på vilka som ska sitta i den statliga expertpanelen som ska avgöra vilka människor i Svereige som är tillräckligt goda för att beviljas yttrandefrihet:

Elaine Eksvärd
Lars Ohly
Gudrun Schyman
Ali Esbati
Lina Thomsgård
Seher Yilmaz
Anne Ramberg
Kakan Hermansson
Anders Lindberg
Malena Ernman
Göran Lindberg
Åsa Romson
Gustav Fridolin
Veronica Palm
Dan Eliasson
Åsa Regner
Natashja Blomberg
Jan Helin

Alexandra Pascalidou

Som ni ser, bara genomgoda personer med finfina åsikter. Ordförande i expertpanelen blir så klart Elaine Eksvärd själv.

Pep pepp!
Kampen fortsätter.

UPPDATERING:
Nu bekräftar kloka Elaine Eksvärd på sin blogg (för dem som tvivlade) att hon verkligen vill avskaffa yttrandefriheten för alla som Elaine Eksvärd tycker är rasister:

Märkligt vad många som blir upprörda över att jag vill ta bort rasisters rätt att yttra sig, oftast rasisterna själva.

Så sant Elaine Eksvärd – de som inte vill ta bort yttrandefriheten är oftast rasister.

Vänsterpartiet kräver chockhöjning av skatterna, så att Lars Ohly ska kunna fortsätta få 48 000 kr i månaden utan att arbeta alls

Sedan Lars Ohly avgick från sitt jobb som Vänsterpartiets ledare och riksdagsledamot för två år sedan så har han inkasserat 48 000 kronor i månaden utan att arbeta alls. Det är skattebetarna som står för dessa pengar.

Nu kräver Vänsterpartiet att skatterna ska chockhöjas för vanliga svenskar. Och det kan ju vem som helst förstå är nödvändigt. För annars kan ju inte Lars Ohly (V) fortsätta leva sitt lyxiga överklassliv, utan att behöva arbeta ens en sekund om året. Och det vore ju en tragedi för Sverige ifall Lars Ohly skulle tvingas arbeta för sitt uppehälle som alla andra!

nobelfesten 2008

Precis som adeln på 1700-talet så lever Lars Ohly (V) ett lyxigt överklassliv i överföld, helt utan att behöva jobba. Det är skattebetalrna som år ut och år in betalar 48 000 i månaden till den fete, medelålders, vite, rike överklassmannen. Precis som adeln på 1700-talet träder Lars Ohly (V) då och då fram i offentligheten och hånar och pissar på vanliga arbetare som tvingas betala för hans lyxliv.

Du stödjer väl Vänsterpartiets kamp för rättvisa?
Pepp pepp!

Alice Bah Kuhnke har rätt: självklart ska Sveriges museer göras om till indoktrineringsanstalter för radikalfeministisk normkritik och identitetspolitik!

Under den gångna veckan har en lång rad debattörer riktat hård kritik mot kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), bara för att hon vill göra om Sveriges alla muséer till indoktrineringsanstalter för radikalfeministisk normkritik och identitetspolitik. Men vad är egentligen muséer bra för, om inte att sprida Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt initativs ideologi till svenska folket?

alice_bah_kuhnke_2

Alice Bah Kuhnke (MP) arbetar nu på att göra om Sveriges museer till ideologiska indoktrineringsanstalter.

Ja Alice Bah Kuhnke (MP) arbetade i flera år hårt och framgångsrikt med att bekämpa Sveriges pojkar och att överösa radikala islamister med skattepengar. Detta arbete imponerade så mycket på Stefan Löfven (S) att hen utnämnde Bah Kuhke till kulturminister i den feministiska S-Mp regeringen. Och som kulturminister har Alice Bah Kuhnke energiskt arbetat för att förverkliga Miljöpartiets fina och auktoritära kulturprogram, som går ut på att alla muséer i Sverige ska tvingas föra ut Miljöpartiets politiska ideologi – dvs härlig postmodern, radikalfeministisk normkritik.

Den 28 september gick dock journalisten Ola Wong, på SvD, till hårt angrepp mot Alice Bah Kuhnkes och Miljöpartiets planer! Jag vet vad ni tänker: hur kan någon vara emot att tvinga Sveriges alla muséer att rikta in sig på att hjälpa Miljöpartiet att uppfostra svenska folket i radikalfeministisk normkritik och identitetspolitik? Vi feminister har så klart svaret på detta – och jag återkommer till det snart. Men låt oss först titta på vad Ola Wong skriver i sitt hemska angrepp mot stackars Alice Bah Kuhnke (MP).

Wong tar avstamp i ett förslag från Ann Follin (en klok radikalfeministisk nymarxist som Alice Bah Kuhnke tillsatt som chef för Statens museer för världskultur). Här nedan är några stycken ur Wongs text:

I morgon överlämnar Ann Follin, chef för Statens museer för världskultur, sitt förslag för hur framtiden ska bli för Östasiatiska, Etnografiska, Medelhavsmuseet i Stockholm och Världskulturmuseet Göteborg. I förslaget står, enligt ett utkast daterat 14 september som jag har fått ta del av, att deras viktigaste uppdrag är ”att fånga upp den unga generationens engagemang och vilja att bidra till en bättre framtid”. Även om formuleringar skulle vattnas ur i sista minuten så kommer förslaget att handla om kulturminister Alice Bah Kuhnkes hjärtefrågor: klimat, demokrati, mångkultur och identitetspolitik.

Problemet är att Follins förslag har väldigt lite med de tre Stockholmsmuseerna och deras samlingar att göra. De handlar om kulturhistoria. Östasiatiska är till exempel världsberömt som Museum of Far Eastern Antiquities. De tre museerna utgör en gigantisk skattkammare av kunskap och ovärderlig konst som redan i nuläget mestadels göms på lager.

Enligt Miljöpartiets kulturgrupps rapport “Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” är kulturens uppgift att tjäna bygget av ett hållbart samhälle. Museernas uppdrag blir att uppfostra besökaren till att stötta politiken. Samlingarna är i bästa fall rekvisita och lockbete för ändamålet. De kulturer som skapat föremålen på museerna respekteras inte längre för det de var och är.

Vad som nu sker med Världskulturmuseerna är ett mikrokosmos av en kulturpolitik som gått vilse i postkolonialt tänkande och en kvävande norm av normkritik. Den växer ur en populistisk idévärld där tron på objektiva fakta förnekas och därmed också behovet av museer som institution för att samla, upptäcka och sprida kunskap.

Inte så konstigt då att de som kan flyr fältet. Bara det senaste året har över tio anställda lämnat Världskulturmuseerna. Medelhavsmuseet har inte längre områdesexperter på Grekland, Rom eller islams kulturer. Likaså saknas intendenter för exempelvis Syd- och Centralasien. Med tanke på migrationen borde väl områdeskunskapsnivån höjas, men Follin talar i stället om behovet av fler generalister – till exempel en genusintendent.

Under kulturrevolutionen i Kina var det ”bättre att vara röd än expert”, ideologisk lydnad var viktigare än kunskap eller kvalitet. Barnen var lärare, för deras sinnen var obefläckade av det gamla samhället. Follins museer ska “släppa tolkningsföreträdet” och ”ta av magistermössan” enligt internkommunikation. Nya barn- och ungdomsråd ska vara med och forma innehållet, medan personalen genomgår tankereformer i queer- och rasifieringsutbildningar. All erfarenhet visar att besökarna föredrar att se föremål och lära sig något, men i stället väntar alltså lekstuga och 6–8 skivor normkritik.

ann-follin-och-alice-bah-kuhnke

Ann Follin, chef för Statens museer för världskultur och Alice Bah Kuhnke (MP), kulturminister föreslår att Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet läggs ner och ersätts med en indoktrineringsanstalt, där besökarna ska uppfostras i nymarxistisk och radikalfeministisk ideologi.

Efter att Ola Wongs publicerats instämde alltså många andra journalister, debattörer och forskare i kritiken mot Alice Bah Kuhke och Miljöpartiet. Men som tur var skred den lönnfete vite rike mannen Riddar Virtanen af Södermalm fram till Alice Bah Kuhnkes och Miljöpartiets försvar: alla som riktar kritik mot att Sveriges museer görs om till indoktrineringsanstalter är vita kränkta rasistiska högermän som hatar kvinnor och älskar Donald Trump. Så var det fastslaget en gång för alla. Tack Riddar Virtanen af Södermalm!

För Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiet har ju, som alla förstår, helt rätt. Varför skulle museer ha anställda som är exmperter på gammal unken vetenskap som antikens Rom, Östasien, entografi, paleontologi, biologi och fysisk? Nej svenska muséer ska befolkas av radikalfeministiska genusintendenter som uppfostrar folket i den rätta ideologin: dvs den postmonderna radikalfeministiska normkritiken och identitetspolitiken, som står till grund för Miljöpartiets och Feministiskt initiativs partiprogram! Och vad är det för fel med att S-Mp-regeringen kopierar kommunistiska diktaturers styrning av landets museer och kultur? Det visar ju bara hur fin och progressiv vår feministiska regering är. För precis som kommunistiska diktatorer i andra länder så vet ju Alice Bah Kuhnke vad som är bäst för landets invånare och då är det ju hennes ansvar att med alla till buds stående medel köra ner den Fina Ideologin i folks halsar.

Etnografiska museet har redan anpassat sig till de nya indoktrineringsdirektiven!

Glädjande nog har Etnografiska museet redan anpassat sig till Ann Follins och Alice Bah Kunhkes nya direktiv om att indoktrinera svenska folket. Istället föt att visa upp etnografiska objekt och lära ut fakta om folkgrupper och kulturer i olika delar av världen bjuder nu Etnografiska museet på den radikalfeministiska indoktrineringsjippot Playground:

Här visas Barbiedockor bredvid dockan Gil med cp-skada, foton på kvinnor som använder mensblod som läppstift och en instagramvideo på Stina Wollter som dansar i trosor. En del av utställningen är en ”privilegiumtrappa”, där besökaren, beroende på hur privilegierad denne är, får röra sig upp och ned i en tänkt normhierarki. Man har också placerat en så kallad normslinga i basutställningen, en gul linje längs golvet att följa, och längs den ställs nya, normkritiska, frågor till gamla föremål.

När Alice Bah Kunhke och den feministiska S-Mp-regeringen är klar med sin omstöpning av Sveriges museer kommer alla museer att vara lika fina och peppiga! Mensblod, normkritk och cp-skadade dockor överallt! ❤

Pepp pepp!

UPPDATERING:
Den vite kränkte högermannen Ola Wong ger sig inte, utan skriver en ny text där Alice Bah Kuhnkes och Miljöpartiets auktoritära planer kritiseras hårt. Klicka inte här och läs absolut inte den texten!

Feminister bekämpar sexövergrepp mot barn – genom att förbjuda barn att leka med brandbilar!

Ja det verkar kanske påhittat, men det är faktiskt sant! Kloka feminister har kommit på att för att förhindra sexuella övergrepp mot barn, så måste vi förbjuda barnen att leka med brandbilar! 

Se själva! Här är en intervju med den kloka radikalfeministen Barbro Romero i Malmö.

feminister-bekampar-sexovergrepp-mot-barn-genom-att-forbjuda-brandbilar

Den kunniga feministen Barbro Romero i Malmö förklarar att det stora arbetet i att förhindra sexövergrepp mot barn ligger i att förbjuda barnen att leka med t.ex brandbilar.

När Barbro Romero och vi andra feminister rensat Sverige på leksaksbrandbilar, så kommer de sexuella övergreppen mot barn att vara ett minne blott. Feministisk forskning har nämligen tydligt visat att mörkertalet när det gäller brandbilsrelaterade sexuella övergrepp mot barn är enormt! Skrämmande.

leksaksbrandbil

Och det här bevisar ju också att när förtryckta rasifierade kroppar i förorten kastar sten på brandbilar och brandmän, så är det bara ett uttryck för deras passionerade deltagande i den feministiska jämställdhetskampen för att stoppa sexuella övergrepp mot barn.

stenkastning-mot-brandbil

Pepp pepp!

SVT Rapport avslöjar orsaken till bostadsbristen i Sverige: “svenska byggnadsarbetare är macho.” Lösningen: “kvinnor och feminism.”

Är det något en kan lita på i världen, så är det att SVT alltid levererar nyheter ur det rätta, radikalfeministiska vänsterperspektivet. I fredags presenterade så SVT Rapport sin analys av vad som gör att vi har bostadsbrist i de svenska storstäderna. Svaret var det självklara för oss inom den radikalfeministiska extremvänstern.

Ja vad är egentligen orsaken till den enorma bostadsbristen i våra storstäder? Är det att byggbranschen är överreglerad? Är det att det saknas tillräckliga bidrag för byggföretag som producerar billiga hyresrätter? Är det på grund av reavinstskatten? Nej, självklart inte. SVT Rapport (oberoende F!) presenterade i sin 19.30-sändning den 23 september både orsaken till och lösningen på problemet.

svt-rapport-avslojar-orsaken-till-bostadskrisen-i-sverige

“För att lyckas bygga bostäder i den takt som behövs krävs det att kvinnor börjar jobba inom byggbranschen. Och för att lyckas med det försöker nu branschen få stopp på machokulturen.”

Ja precis som alla andra problem i världen, så orsakas bostadsbristen i Sverige av män och deras patriarkala machokultur. Och precis som för alla andra problem i världen, så är lösningen kvinnor. Feministiska kvinnor, som ska lyftas fram.

Som radikal vänsterfeminist känner jag, precis som SVT Rapport, att inget land i världen någonsin lyckats bygga tillräckligt med bostäder åt sin befolkning utan att en stor andel av byggnadsarbetarna är kvinnor. Så måste det ju bara vara. Därför måste vi få in kvinnor i byggbranschen även i Sverige! Så vi kan lösa bostadsbristen! Det säger sig ju självt egentligen – jag menar hur skulle män kunna bygga bostäder utan hjälp från kvinnor? Omöjligt.

Jag tror alla människor innerst inne förstår att SVT Rapport presenterat den rätta analysen av bostadskrisens orsak och lösningar. Men för att en gång för alla tysta alla kritiker och slutgitligt bevisa att den radikalfeministiska vänsterideologins synsätt är det rätta även när det gäller problematiken kring bostadsbyggande, så intervjuar SVT Rapport en expert på området. Det vill säga en radikalfeministisk mångfaldsexpert. Som självfallet bekräftar att SVT Rapports radikalfeministiska vänsteranalys av läget är helt korrekt.

radikalfeministisk-mangfaldsexpert-paula-lejonkula

Genom att visa upp två, tre korkade tweets från arga byggnadsarbetare bevisar SVT Rapport till sist också att alla som inte håller med om SVT Rapports verklighetsbeskrivning (att bostadsbristen i Sverige orsakas av att svenska byggnadsarbetare är kvinnoförtryckande machomän och att lösningen är feminsim och kvinnor) är brölande kvinnohatare.

Pepp!

Nu höjs public service-avgiften!
Inget annat land i världen har en public service-media som så konsekvent och ihärdigt i alla lägen 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet ägnar sig åt att sprida vår heliga radikalfeministiska vänsterideologi till folket. Det ska vi svenskar vara stolta över! Men för att indoktrinera en hel nation i radikalfeministisk extremvänsterideologi krävs pengar. Enorma summor pengar. Därför föreslår nu kultur- och propagandaminister Alice Bah Kuhnke att public service-avgiften ska höjas. Med Alice Bah Kuhnkes förslag skulle SVT/SR/UR:s budget gå från 7,7 miljarder kronor till 8 miljarder kronor!

Det är, som alla kan se, en liten slant för svenska folket att betala, om en beaktar hur mycket fin, radikalfeministisk vänsterindoktrinering vi får tillbaka för de pengarna!

Nu rustar S-Mp-regeringen upp försvaret: med genuskunskap och radikalfeminism!

Ja det svenska försvaret har under de senaste årtiondena skurits ned så mycket att det idag saknar i princip allt, från kängor till vapen och soldater. Härom året konstaterade försvarsmakten själv att den inte skulle kunna stå emot en invasion i mer än ett par dagar – och resurser saknas även för att Sverige ska kunna bistå andra länder i insatser utomlands. 

Den feministiska regeringen – dvs Socialdemokraterna och Miljöpartiet – har nu hörsammat larmen om kris inom Sveriges försvarsmakt och levererar nu allt det som försvaret verkligen behöver. Det vill säga genuskunskap och radikalfeminism!

genusarmen

forsvarsmakten-ska-strida-med-genusvetenskap

Att strida med vapen, militär utrustning och soldater är såååå unket, gubbigt och omodernt. Det är med genusvetenskap och feministiska slagord som Sverige ska strida och försvara sig.

Medan efterblivna nationer som USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland envisas med gamla unkna manliga föreställningar om att ett försvar blir starkt om det har bra, moderna vapen, flygplan, fordon, utrustning och gott om tränade soldater – så förstår Sverige att det enda ett starkt försvar behöver är radikalfeministiska handböcker om genustänk, samt minst en genusvetare i varje förband.

franska-armen

Franska armén. I det efterblivna Frankrike tror de att armén behöver modern utrustning, vapen och soldater. Radikalfeminism och genusvetare lyser med sin frånvaro. Stackars Frankrike.

svenska-forsvaret-2016

Svenska armén. Som tydligt framgår av bilden så har Socialdemokraternas och Miljöpartiets satsning på radikalfeminism och genusideologi inom Försvarsmakten redan gett fantastiska resultat. Så här ser Sveriges nya, starka och feministiska genusförsvar ut.

Ja Sverige har alltså inga vapen, ingen utrustning och inga soldater som kan försvara landet. Men däremot har den svenska försvarsmakten gott om radikalfeministiska genusvetare, som kan hälsa en eventuell invaderande armé välkommen med kloka feministiska slagord och hbtq-kunskap. Och dessutom kan den svenska armén anlägga ett genusperspektiv på hur Sverige tas över av främmande makt – och alltså på ett pedagogiskt sätt visa hur detta drabbar kvinnor värst.

Pepp! Kampen forstätter.

Istället för att rädda livet på svältande barn i Afrika, valde Sida att satsa pengar på den här reklamfilmen. Det var det värt. Pepp pepp!

Istället för att slösa bort biståndspengar på att rädda liven på svältande barn i tredje världen, så valde Sida att istället lägga Sveriges biståndspengar på något betydligt viktigare: en reklamfilm för att uppfostra svenskarna i radikalt vänstertänkande, kulturrelativism och feminism!

Ja Sida använder numer biståndspengar till att finansiera den fina identitetspolitiska vänsterorganisationen IM, som i sin tur producerar reklamfilmer för att förklara för människor i Sverige att radikal vänsterpolitik, kulturrelativism och feminism är jättebra! Så här:

Jättepeppigt och jättebra! Svenska biståndspengar har aldrig använts bättre.

Hur många svältande barn skulle ha kunnat räddas med de pengar som Sida istället använt för att finansiera IMs vänsterfeministiska uppfostran av svenska folket? 5, 10, 20, 50, 100, 500? Vem vet? Det som är säkert är att Sida gjorde helt rätt i att prioritera bort deras liv till förmån för politisk indoktrinering av Sveriges befolkning, som ju helt enkelt inte är tillräckligt vänsterfeministisk! ❤

poor-african-boy

Istället för att hjälpa fattiga barn som den här pojken, så använder Sida biståndspengar till att producera radikal vänsterpolitisk reklam för kulturrelativism och feminism. Härligt va? Pepp pepp!

Den ansvariga hjärnan bakom denna kloka och modiga prioritering av vad Sida låter svenska biståndspengar användas till, är .

Det är bara såååå fint och rörande att Sida inte drar sig för att offra fattiga barns liv, för att istället delta i den viktiga kampen för radikal vänsterideologi och feminism i Sverige! Underbart! Det är vad jag kallar en brinnande solidaritet för vår vänsterfeministiska kamp! Och vilken värdegrund! 

Så Jämställdhetsfeministern vill riktiga ett stort tack och en peppig kram till Sidas kloka generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka!

charlotte-petri-gornitzka-satsar-pa-radikal-vansterpropaganda-istallet-for-att-radda-liv

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, som använder biståndspengar till radikal vänsterreklam istället för att hjälpa svältande barn i Afrika.