Mer feminism i skolorna nu!

Nu har vi nått fram till mitten av augusti och det är skolstart på gång igen. Med tanke på det skrev Birgitta Wistrand, filosofie doktor i feministisk litteraturvetenskap och tidigare ordförande i Fredrika Bremerförbundet, nyligen en klok och insiktsfull feministisk debattartikel i Svenska Dagbladet. Wistrand uppmärksammar det allvarliga problemet att det finns män med bra jobb i Sverige, trots att många svenska pojkar inte trivs i skolan och får dåliga betyg, på grund av sin antipluggkultur. Wistrand beklagar också det olyckliga faktum att vissa pojkar fortfarande ses som begåvade. Susanna Varis besvarar Wikstrands artikel här.

Jämställdhetsfeministern vill också bidra till den feministiska uppladdningen inför höstterminen och återpublicerar därför texten nedan, som tidigare figurerat som ett gästinlägg på den vita, kränkta hatbloggen “Genusdebatten”, i våras.

Vi behöver mer feminism i skolorna!
Vi feminister oroas över problemen i den svenska skolan. Det är ett ämne som engagerar oss mycket. Det handlar ju om våra barn – vår framtid!

Men allt är inte nattsvart. Det finns ljusglimtar i den svenska skolan, som visar att den feministiska kampen för jämställdhet har gett resultat. Fört och främst får flickorna idag klart bättre betyg än pojkarna och ingenstans i världen är skillnaden så stor mellan flickors och pojkars medelbetyg som i Sverige. Detta har också givit utslag på universitet och högskolor, där andelen kvinnliga studenter i dagens Sverige är upp emot 70%. Det är naturligtvis oerhört glädjande och något som vi svenskar ska vara stolta över.

Men vi kan absolut inte slå oss till ro. Kvinnoförtrycket i Sverige är fortfarande kompakt och vi har alltjämt en mycket lång väg att gå tills vi uppnår jämställdhet. Flickor drabbas fortfarande av mobbning, våld och sexuella trakasserier. Feministisk forskning visar också tydligt att flickor får mindre uppmärksamhet än pojkar i skolan – flickorna osynliggörs och diskrimineras alltså. Flickor mår ofta dåligt och känner stress, prestationsånget och oro. Dessutom störs flickorna av de bråkiga, skräniga och allmänt odrägliga pojkarna, som tar plats på flickornas bekostnad. Och fortfarande är det så att flickor i genomsnitt får lite sämre betyg i ämnet idrott än pojkar, vilket självfallet är oerhört allvarligt och ett solklart fall av diskriminering av flickor. Och trots att flickor får klart högre betyg än pojkar i de naturvetenskapliga ämnena, så är det fortfarande så att inom vissa tekniska högskoleutbildningar så är en majoritet av studenterna män, vilket självfallet är  helt oacceptabelt. Ja, listan på hur flickor drabbas och diskrimineras i svenska skolor kan göras oändlig.

Samtidigt glider pojkarna i svensk skola fram på en räkmacka och får allting gratis (precis som Birgitta Wistrand skriver i sin artikel). Det beror på de osynliga strukturerna och könsmaktsordningen: pojkar värderas alltid högre än flickor. Så är det, för det har feministisk forskning visat. Men vi feminister ser också att pojkarnas dåliga och kontinuerligt sjunkande betyg i skolan i viss mån kan upplevas som ett problem.  Det är synd att pojkarna i Sverige har bestämt sig för att anamma en antipluggkultur. Detta trots att utbildningsminister Jan Björklund tydligt uppmanat pojkarna att skärpa sig och bli mer som de duktiga flickorna. De svenska pojkarnas katastrofala resultat i skolan är förbryllande, eftersom inget annat skolsystem i världen inkorporerat feminism och genusvetenskapliga metoder i så hög grad som det svenska. Det visar med all önskvärd tydlighet att den svenska skolan är i akut behov av ännu mer feminism och genusvetenskap.

Feministisk forskning har nämligen visat att feminism och genusvenskap är lösningen på alla problem i den svenska skolan, eftersom problemen orsakas av könsmaktsordingen och den destruktiva mansrollen. Även om vi ser att det nästan uteslutande är flickor som drabbas, så kan alltså de patriarkala strukturer som styr svensk skola idag ibland även ha vissa negativa effekter på pojkar. Som tur var har vi feminister en lång rad konkreta förslag som skulle lösa alla problem inom svenskt skolväsende. Här nedan är några av de viktigaste:

Alla flickor måste få lektioner i feministiskt självförsvar. Feministsikt självförsvar stärker i första hand flickors självkänsla, uppmuntrar flickor att ta plats och förmedlar den viktiga insikten att flickor får göra precis vad de vill. Feministiskt självförsvar visar också att trots att pojkar och män är farliga, så har de svagheter: till exempel gillar de inte att bli klösta i ögonen eller slagna i strupen med en nyckelnippa. Det är oerhört viktigt att alla flickor i Sverige får lära sig det.

Extra stöd flickor i ämnen som matematik och fysik. Som nämnts ovan finns det fortfarande vissa tekniska utbildningar på högskolenivå där det finns fler manliga studenter än kvinnliga. Ett unket gubbvälde råder alltså. För att komma till rätta med detta oerhört allvarliga problem måste vi ge allt stöd vi kan till flickor och kvinnor. Tjejdagar, sommarkurser bara för tjejer, mentorer bara för tjejer och inkvotering av kvinnliga studenter på tekniska utbildningar finns redan idag. Men det räcker inte. Tjejer och kvinnor behöver mycket mer stöd, för att denna manliga bastion att falla. Det är dags att vi släpper fram alla duktiga tjejer.

Utbildning i feminism för alla pojkar. Det är en utbredd myt bland näthatarna att vi feminister bara bryr oss om flickor och kvinnor. Så är det självklart inte. Tvärtom kräver vi feminister att medan flickorna i skolan får utbildning i feministiskt självförsvar, så ska pojkarna få utbildning i feminism. Där får pojkarna lära sig att det inte är okej att slå, våldta eller förolämpa flickor och kvinnor.  Vidare får pojkarna lära sig att de ska sluta ta plats och istället maka på sig och lämna plats åt de duktiga flickorna.

Anpassa ämnet idrott till flickorna. Som nämnts ovan, så är det faktiskt så (hur otroligt det än kan låta) att pojkar i genomsnitt fortfarande får högre betyg än flickorna i idrott. Krafttag måste tas för att få stopp på denna uppenbara diskriminering av flickor och säkerställa att flickor får bättre betyg än pojkar även i detta ämne. Så att det blir jämställt. En sådan flickanpassning av idrottsämnet är för visso på gång, men det tar alldeles för lång tid. Detta är ett oerhört allvarligt problem som måste åtgärdas genast.

Mer genusvetenskap och feminism i lärarutbildningen. Feministisk forskning har visat att det behövs ännu mer feminism och genusvetenskap i lärarutbildningen, för att göra svenska lärare mer medvetna om könsmaktsordningen, som ju genomsyrar vårt samhälle. Alla lärare måste ha de redskap (genusglasögon) som behövs för att se de osynliga strukturer som gör att flickor alltid diskrimineras och har det svårt i svenska skolor, medan pojkarna glider fram på en räkmacka, tar plats och förtrycker flickorna. Det är nödvändigt att alla lärare är medvetna om detta förhållande, för att de sedan ska kunna vidta åtgärder för att stödja flickorna och få pojkarna att maka på sig.

Genus/feminism måste genomsyra undervisningen i alla ämnen. Det är av yttersta vikt att genusperspektivet och ett kritiskt granskande av mansrollen ligger till grund för all undervisning i alla ämnen i svenska skolor.  Detta är nödvändigt för att svenska skolbarn ska få en objektiv och allsidig bild av hur patriarkala strukturer, manliga normer och kvinnoförtryck återfinns överallt i vår omvärld – inte minst inom fysik, biologi och matematik.

Pojkar glider fram på en räkmacka till toppjobben, samtidigt som de orsakar problem för de duktiga flickorna, genom sin antipluggkultur.

Flickor i Sverige har det oerhört svårt i skolan och behöver extrastöd. Massor av extrastöd. Och skydd, från de hemska pojkarna.

Är du en man med ett bra jobb? Då utgör du ett problem.

Jag är säker på att alla (utom kanske ett fåtal vita män som hatar kvinnor på nätet) förstår att det svenska skolväsendet är i skriande behov av mer feminism och genusvetenskap. Så låt oss gå samman och hjälpas åt i vår feministiska kamp mot Patriarkatet och för en jämställd svensk skola!

Advertisements

Tagged: , , , ,

20 thoughts on “Mer feminism i skolorna nu!

 1. Pelle2 August 14, 2013 at 8:27 pm Reply

  Självklart är det beklagligt att en enda man kommer in på högskolorna och universiteten fortfarande. År 2013 borde den typen av positiv särbehandling av män verkligen ha försvunnit.Typiskt patriarkatet och strukturerna att så flagrant gynna pojkar och män.

  Vi borde också införa flick- och pojkskolor igen så att flickorna slipper konfronteras med de stökiga pojkarna. Självklart skall de betyg man får i flickskolan var dubbelt så mycket värda som de man får i en pojkskola. Då blir det jämställt.

  Tycker också att det är beklagligt att det fortfarande finns manliga lärare. Feministisk forskning har visat att kvinnliga lärare lättare tar åt sig rönen från den feministiska forskningen än de obildbara grottmänniskorna som de manliga lärarna utgör.

  • Jämställdhetsfeministern August 15, 2013 at 6:53 am Reply

   Såsom kunnig feminist håller jag med dig om allt. Bra där! Intressant förslag om flickskolorna…

 2. bashflak August 15, 2013 at 5:27 am Reply

  Jag kan trösta dig med att regeringens mansutredare Svend Dahl förespråkar utökad genuspedagogik som lösningen på pojkars problem i skolan. Om pojkarna bara slutade vara pojkar, så skulle ju inte pojkar längre kunna ha problem. Genialt!

 3. Noger August 15, 2013 at 12:53 pm Reply

  Bra skrivet.
  Extra stöd för flickor i ämnen som matematik och fysik för att utjämna könsfördelningen på tekniska högskoleutbildningar är bara början. Vi får naturligtvis inte tro att det är lösningen för andra utbildningar. Även i “världens mest jämställda land” finns det mycket kvar att göra.

  Ett exempel: Eftersom det råkar vara en majoritet kvinnor på veterinärsutbildningen så riskerar positiv särbehandling bli negativ för kvinnor då duktiga tjejer får stå tillbaka för män med samma meriter, vilket kan ses som en dubbelbestraffning (kvinnor är både motarbetade i skolan och drabbas av männens positiva särbehandling!). Tanken med positiv särbehandling var ju inte att duktiga tjejer skulle drabbas!
  Jag säger som högskole- och forskningsminister Tobias Krantz: “Systemet har slagit helt fel. Syftet var att motverka ojämlikhet i skolan men det har i stället blivit tvärt om och slagit extra hårt mot studiebegåvade kvinnor”.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sarbehandling-har-kostat-staten-miljoner_4444443.svd

  • Noger August 15, 2013 at 12:56 pm Reply

   Se här hur illa det kan bli:

   Hanna har sökt TVÅ gånger till veterinärshögskolan utan att komma in. Orsak: Männen!.
   Hon skriver: “För mig är det här precis vad som kallas könsdiskriminering. Plötsligt spelar det ingen roll vilken kompetens man har, det är bara könstillhörigheten som betyder något.”
   Kvotering innebär nämligen – paradoxalt nog – diskriminering, menar Svederborn som nu har gjort en anmälan till jämställdhetsombudsmannen.
   http://www.expressen.se/debatt/jag-petas-bort-pa-grund-av-fel-kon/

   Handen på hjärtat, även de mest förhärdade vita kränkta männen måste väl se vilket oerhört förtryck flickor och kvinnor genomlever varje dag i skolan när man läser sånt här. Jag menar hon har sökt TVÅ gånger till veterinärshögskolan utan att komma in, kolla med er bekantskapskrets om ni hört på maken! Modigt att tidningarna publicerar sån misär så att det kommer allmänheten tillgodo.

   Det är kanske dags för DEJA att analysera skolsituationen igen. I så fall bör man vara ännu tydligare än förra gången med hur synd om flickorna som inte vet om de kommer att få VG eller MVG och och att pojkar är ansvariga för sin antipluggkultur. Budskapet verkar inte ha gått in hos alla än!

   • Jämställdhetsfeministern August 15, 2013 at 3:28 pm Reply

    Ja det är ju verkligen paradoxalt att när man inför kvotering för att kvinnor ska komma in på utbildningar bara för att de är kvinnor – dvs jämställdhet – så blir det istället män som kommer in på utbildningar – dvs könsdiskriminering…

  • Jämställdhetsfeministern August 15, 2013 at 3:29 pm Reply

   Ja så sant. Systemet var ju tänkt att gynna kvinnor på mäns bekostnad – och så blev det tvärtom. Det slog helt fel!

 4. Lisa August 26, 2013 at 3:57 pm Reply

  Hur känns det att att vara ett billigt falskt Strömfnask!? Får du många extra kulor?

 5. Noger August 27, 2013 at 7:10 am Reply

  Kvinnoförtrycket tar aldrig slut…

  Artikel: “Toppbetyg räckte inte för Milly”
  Jag läste just om stackars Milly Tran som hade toppbetyg från gymnasiet i Borås. Hon kom inte in på Karolinska institutets läkarprogram trots att hon var andrareserv, den enda reservplatsen gick till en ung man! I stället fick hon nöja sig med läkarutbildningen i Göteborg!
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/toppbetyg-rackte-inte-for-milly-19/

  Artikeln visar ganska tydligt att det är samhället, och inte Milly, det är fel på:
  – Ingen hade talat om för henne att högskoleprovet var viktigt, därför fick hon inte högsta poäng direkt, trots att hon försökte två gånger!
  – Hon talar fem språk men fick ändå inte full pott på språkdelen!
  – Hon tycker om kemi och biologi.
  – Hennes intresse för fysik innebar att hon valde att läsa in det via komvux efter gymnasiet, och var därför tvungen att söka i samma grupp som andra som gjort samma val!
  – Den enda reservplatsen gick till en ung man – Trots att hon var andrareserv!
  – Hon hade högsta betyg i alla ämnen men det räckte inte ända fram. Det säger en hel del om Högskoleprovet!

  Artikel: “Svårare för kvinnor att bli antagna till läkarlinjen”
  Här är ytterligare en insiktsfull och balanserad artikel som visar hur svårt det är för kvinnor, till skillnad från män, att komma in på läkarlinjen. Andelen antagna kvinnor är bara 50 procent!
  http://www.dn.se/nyheter/svarare-for-kvinnor-att-bli-antagna-till-lakarlinjen/

  Resulatet av ovanstående avslöjanden blev endast ett fåtal artiklar hos de seriösa tidingarna. Som av ett ödets ironi publicerades dessa notiser på internationella kvinnodagen. Hade en man drabbats, hade det slagits upp stort, precis som årets övriga 364 dagar.

  Jag har en manlig bekant som sökte 5 år utan att komma in; Snacka om att han hade en orättvis fördel eftersom han inte belastades av höga betyg från skolan och dessutom fick chansen att göra HP flera gånger, något som flickor inte får pga pojkars betygsmakt!
  För oss feminister är denna orättvisa solklar. Ser du den inte är du en del av problemet och behöver läsa på!

  Jag säger som Milly: “Det är lite surt”

 6. Noger August 27, 2013 at 1:45 pm Reply

  Länk:
  “Toppbetyg räckte inte för Milly”
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/toppbetyg-rackte-inte-for-milly-19/

 7. Noger August 27, 2013 at 1:46 pm Reply

  Länk 2:
  “Svårare för kvinnor att bli antagna till läkarlinjen”
  http://www.dn.se/nyheter/svarare-for-kvinnor-att-bli-antagna-till-lakarlinjen/

 8. […] att män ska maka på sig och lyfta fram kvinnor. Lessing uttrycker också stöd för tanken att pojkar så tidigt som möjligt ska lära sig om könsmaktsordningen och mäns kollektiva skuld till allt som är dåligt i världen. Ja att en […]

 9. […] är mer feminism/genus i skolan. Det här är inget nytt för oss feminister, utan något vi har krävt länge. Och bevisen för att vi har rätt är […]

 10. Feminist December 4, 2014 at 1:54 pm Reply

  Bullshit

 11. gudrun schyman April 19, 2017 at 8:40 am Reply

  Jag tycker att vi feminazis ska vara stolta kvinnor som står upp mot männens hat och kämpar för att göra samhället bättre, och läxar upp dessa pojkar/män som ständigt trycker ner oss…

 12. gudrun schyman April 19, 2017 at 8:44 am Reply

  Rättstavningen ändrade ordet, menade feminister

 13. Gubbstrutt April 19, 2017 at 11:14 am Reply

  Feministiskt Inaziativ!

 14. ... April 20, 2017 at 11:18 am Reply

  sjuk i hela huvudet e du

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: