Jämställdhetsfeministern debatterar Patriarkatet

Nyligen publicerade bloggaren Ekvalist (en av de allra gruvligaste näthatarna i Sverige – läs absolut inte hens blogg) ett inlägg med rubriken “Därför finns inte Patriarkatet“. Här räknar Ekvalist upp 20 företeelser som hen menar skulle sett helt annorlunda ut, ifall det funnits ett Patriarkat.

För att en gång för alla bevisa att Patriarkatet verkligen finns, åtar sig Jämställdhetsfeministern (som representant för Sveriges alla duktiga men förtryckta feminister) att besvara Ekvalists 20 punkter. Nedan följer Ekvalists okunniga påståenden (i fetstil) och Jämställdhetsfeministerns kloka redovisning av Sanningen. Jämställdhetsfeministerns svar presenteras idag i samarbete med en av mina feministiska bloggkollegor, Clarusobscurus.

Världen i allmänhet och i-länder i synnerhet:

1. Lycka och tillfredsställelse. World Happiness Report 2013 skrev: “I de flesta avancerade länderna uppger kvinnor högre tillfredsställelse och lycka än män”.
Som Clarusobscurus påpekar så har feministisk forskning visat att kvinnor blir lyckliga av att vi feminister bekämpar Patriarkatet. Och därmed är denna punkt i själva verket ett bevis för att Patriarkatet finns – för hur skulle vi feminister annars kunna göra kvinnor lyckliga genom att bekämpa det? Män blir olyckliga för att de slår ifrån sig feminism. Feminism är källan till all lycka.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 1-0

2. Förväntad livslängd. Kvinnor lever längre än män.
Kvinnor har längre livslängd än män för att kvinnor lever längre än män (som Clarusobscurus konstaterar). Och för att Patriarkatet (se punkterna nedan).
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 2-0

3. Dödsfall i krig. Fler män än kvinnor dör i krig.
Krig är ju mäns fel, så då är det ju bara rättvist att män dör i krig. Har du kanske någonsin träffat en man som inte startat ett krig? Dessutom har ju feministisk forskning tydligt visat att det alltid är kvinnor drabbas värst när män dödas i krig (se här). Och i de fall som krig efterföljs av svält, så är det alltid kvinnor som drabbas värst, eftersom män inte behöver mat för att överleva, för de kan ju som alla vet livnära sig på kvinnors lidande.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 3-0

4. Dödsfall som mord och dråp. Fler män än kvinnor dör av mord eller dråp.
Ja, fler män mördas och dräps. Men det är ju oftast andra män som är mördarna och dråparna! Hur många gånger ska vi feminister behöva förklara att om man har samma typ av könsorgan som sin mördare, så får man skylla sig själv om man blir mördad. Om man är man alltså. När en kvinna mördas är det en helt annan sak, för då finns det ett offer – det vill säga den oskyldiga kvinnan. Det är därför det är oerhört mycket värre när en kvinna mördas än när en man mördas. Och precis som Clarusobscurus säger så har Patriarkatet bestämt att det är en del av mansrollen att mörda och dräpa.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 4-0

5. Självmord. Mäns självmordsfrekvens är högre än kvinnors i de flesta länder.
Här är det först och främst viktigt att komma ihåg att feministisk forskning har visat att det är flickor och kvinnor som mår psykiskt dåligt i vårt samhälle, medan pojkar och män glider fram på en räkmacka. All psykologisk hjälp, stöttande och uppmuntran ska därför självklart gå till flickor och kvinnor. Jämställdister och andra som tycker att även pojkar som mår dåligt borde få stöd och uppmuntran, ja de hatar kvinnor. För övrigt är det Patriarkatet som har bestämt att pojkar och män ska vara starka och därför får män ingen hjälp när de mår dåligt. Det enda som kan moterka detta är, som alla förstår, feministiska satsningar på att hjälpa utsatta flickor och kvinnor. Det är också viktigt att vi pratar mer om att pojkar och män glider fram på en räkmacka och förtrycker flickor och kvinnor.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 5-0

6. Övriga dödsfall. Om man jämför kvoten (män och pojkar):(kvinnor och flickor) i livet med kvoten pojkar:flickor bland nyfödda så “saknades” 48 – 150 miljoner män och pojkar i världen år 2013.
Det är pojkars och mäns – det vill säga Patriarkatets – eget fel att de dör.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 6-0

7. Värnplikt. I många länder är värnplikten könsbunden, dvs män har värnplikt medan kvinnor slipper.
Feministisk forskning har visat att ett eller flera års (praktiskt taget) oavlönat, farligt och obligatoriskt arbete är ett privilegium som män i de flesta länder har haft. Den manliga värnplikten är därmed ett exempel på patriarkalt kvinnoförtryck. Och som vi tidigare konstaterat är det ju dessutom genusvetenskapligt bevisat att det alltid är kvinnor som drabbas värst när män dödas och lemlästas i krig.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 7-0

8. Partnervåld/relationsvåld. Den mest ambitiösa vetenskapliga litteratursammanställningen någonsin om partnervåld som gjordes 2013 skrev: “frekvensen för fysisk och psykisk misshandel är jämförbar över könstillhörighet i de flesta länder när alla typer av undersökningar tas hänsyn till”.
Ja, men feministisk forskning har tydligt visat att när en man slår en kvinna så är det en del av mäns våld mot kvinnor, som i sin tur är en av hörnstenarna i Patriarkatets systematiska kvinnoförtryck. Och som Clarusobscurus helt korrekt påpekar så använder kvinnor bara våld i självförsvar. Eller för att de är psykiskt sjuka. Män som slår sina kvinnliga partners är däremot helt vanliga friska män (i den mån en man någonsin kan vara frisk). Dessutom är ju män oftast större och starkare än kvinnor, eftersom Patriarkatet har ätit upp kvinnors mat (se här). Och därmed ska vi fortsätta att skita i de män som drabbas av partnervåld och dessutom förbjuda ordet “partnervåld”, för det heter “mäns våld mot kvinnor”. Så att det blir jämställt.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 8-0

Sverige

9. Skolbetyg. Flickor får högre skolbetyg än pojkar i svenska skolor.
Att pojkarnas betyg har sjunkit allt snabbare, ju mer feminism vi infört i svenska skolor är, som Clarusobscurus konstaterar, ett tydligt bevis för att de patriarkala normerna finns och hela tiden växer sig starkare i Sverige. De oansvariga pojkarna har lagt sig till med en antipluggkultur och ägnar sin tid i skolan åt att störa de duktiga flickorna. Det är en del av Patriarkatets plan för att förtrycka flickor. Alltså måste vi ge ännu mycket mer specialstöd till flickorna i skolan och införa ännu mer genus och feminism i svenska skolor (se här).
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 9-0

10. Högre utbildning. Två av tre som tar högskoleexamen i Sverige är kvinnor – bara en av tre är män.
Ja det är förstås bra – men hur länge ska vi egentligen behöva vänta tills vi får 100% kvinnliga studenter på våra universitet och högskolor? Dessutom finns det ju ett par tekniska ämnen där det fortfarande, år 2014, finns fler manliga studenter än kvinnliga – ett enormt problem och ett tydligt bevis på hur omänskligt det patriarkala kvinnoförtrycket är i Sverige! Och dessutom finns det ju fler män bland proferssorerna, vilket ju också är kvinnoförtryck! Och – som Clarusobscurus konstaterar – dessutom är det kolossalt märkligt att det finns fler manliga professorer, eftersom det ju bevisligen är så att många fler kvinnor än män är kapabla till högre studier…
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 10-0

11. Vårdnad om barn. Ogifta mödrar får automatisk enskild vårdnad om barn vid barnets födsel i Sverige.
Feministisk forskning har visat att män inte tar sitt ansvar för sina barn och därmed förtjänar de inte att ha rätt till vårdnad om sina barn – om inte mamman beviljar dem den rätten. Och, jag upprepar Clarusobscurus fråga: hur skulle det annas vara? Ska vilken man som helst kunna ta sig vårdnaden till vilket barn som helst eller?
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 11-0

12. Könsstympning (“omskärelse”) av minderåriga. Könsstympning av minderåriga pojkar är tillåtet i Sverige men reglerat. Könsstympning av flickor har varit förbjudet sedan 1982, och numera med fängelse som påföljd.
Lite könsstympning ska en pojke tåla. Det har feministisk forskning visat. Dessutom kan man inte jämföra könsstympning av pojkar med könsstympning av flickor, eftersom det vid könsstympning av flickor ju finns ett offer: dvs flickan. Pojkar kan inte vara offer – för att Patriarkatet.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 12-0

13. Övriga lagar. Ett flertal andra svenska lagar skiljer på kön, till männens eller pojkarnas nackdel. Några exempel finns här, fler exempel finns i denna bok.
Som Clarusobscurus konstaterar så går det inte att kommentera den här punkten. Och det visar att Patrirakatet finns.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 13-0

14. Straffrabatt för våldsbrott. Kvinnor får mildare straff än män för grova våldsbrott i Sverige.
Som Clarusobscurus säger så måste man här fråga sig vad som är sämst: att få ett hårdare straff eller ett mildare straff för samma brott? Svaret är så klart att kvinnor alltid drabbas värst. Och därmed finns Patriarkatet.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 14-0

15. Demonisering och kollektiv skuldbeläggning. Det är accepterat att demonisera och kollektivt skuldbelägga män i etablerade svenska medier (länk till bloggen Bashflak för exempel). Det är inte accepterat att göra motsvarande mot kvinnor.
Kollektiv skuldbeläggning av män är bra och nödvändig. Det finns det hela bibliotek av feministisk forskning som visar. Och dessutom finns det ju, som Clarusobscurus påpekar, så enormt många fall av kollektiv skuldbeläggning av kvinnor i svenska medier att det är helt omöjligt att räkna upp alla – eller ens några – exempel på detta.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 15-0

16. Misshandel. En majoritet av misshandelsoffren i Sverige är män.
Ja men det här har vi ju redan svarat på: det är ju oftast andra män som misshandlar. Och har man samma typ av könsorgan som den som misshandlar så får man ju skylla sig själv. Om man är man alltså. Och, som Clarusobscurus så förståndigt påpekar, är det ju dessutom inte ovanligt att män som misshandlas har druckit alkohol. Och det är väl knappast någon som ifrågasätter att män som druckit öl eller vin helt och hållet får skylla sig själva om de är misshandlade. Jag citerar Clarusobscurus: “män kanske borde ge fan i spriten?”
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 16-0

17. Vårdnadstvister. Mer än 90 procent av alla svenska vårdnadstvister som leder till enskild vårdnad ger vårdnaden till modern. I de vårdnadstvister som avgörs i domstol bedöms dubbelt så många män som kvinnor vara olämpliga som föräldrar.
Det är mäns eget fel, eftersom män inte tar ansvar för sina barn, utan bara jobbar och drar in pengar som de sedan slösar bort på trams, som att ge barnet någon stans att bo, mat att äta, leksaker att leka med och kläder att ha på sig. Det säger sig ju själv att en sådan oansvarig slashas till man inte ska ha rätt att få vårdnaden till ett barn! Män kan inte tro att de både kan ha kakan och äta den – dvs både försörja ett barn och sedan tro att de ska ha någon som helst rätt till vårdnad av barnet!
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 17-0

18. Arbetsplatsolyckor. Av dödsfallen i arbetsplatsolyckor i Sverige 2003-2012 var drygt 91% män.
Som Clarusobscurus säger så är det här mäns eget fel. Män är slarviga.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 18-0

19. Fängelse. Drygt 94% av de fängelseintagna i Sverige är män.
Det är mansnormens och Patriarkatets fel. Clarusobscurus visar ju att att män som hamnar snett i samhället förväntas klara sig själva, utan någon hjälp eller stöd. Därför är det oerhört viktigt att vi feminister fortsätter att verka för att all hjälp och stöd i samhället ska gå till kvinnor. Så att det blir jämställt.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 19-0

20. Hemlöshet. Tre av fyra hemlösa i Sverige är män.
Se ovanstående punkt.
Jämställdhetsfeministern/Clarusobscurus – Ekvalist 20-0

Ekvalist:Om patriarkatet skulle ha funnits, så skulle dessa fakta ha sett väldigt annorlunda ut.
Nej, att faktan ser ut som den gör beror just på Patriarkatet, i ohelig allians med kapitalismen (vars negativa effekter ju är mäns fel – se här).

Ekvalist: “Mitt eget alternativ till teorin om patriarkatet är att män och kvinnor gynnas och missgynnas olika av sin könstillhörighet i olika situationer.”

Ja, men så är du ju en okunnig näthatare också. Men Jämställdhetsfeministern har nu tydligt visat att Patriarkatet finns och att män är överordnade förtryckare som glider fram på en räkmacka, medan kvinnor är förtryckta och oskyldiga offer som drabbas värst av allt.

Och som ett sista, obestrlidligt bevis på att Patriarkatet finns, presenterar jag nu i bilden nedan den kunniga feministen Fanny Åströms forskning:

fanny

“Patriarkatet finns. Jag vet det, för jag känner det i varje cell.”

Ja där ser ni. Då var det avgjort. Nu kan ingen människa längre på allvar påstå att Patriarkatet inte finns.

Advertisements

Tagged: ,

25 thoughts on “Jämställdhetsfeministern debatterar Patriarkatet

 1. enstillaundran January 13, 2014 at 5:24 pm Reply

  Quod erat demonstrandum.

 2. @Benanderii January 13, 2014 at 5:37 pm Reply

  ”Patriarkatet finns. Jag vet det, för jag känner det i varje cell.” Är inte celler en patriarkal uppfinning? En kompis frågar.

  • Jämställdhetsfeministern January 13, 2014 at 5:40 pm Reply

   Män har bara upptäckt och uppfunnit dåliga saker som gör världen sämre. Allt som gör världen bättre har kvinnor stått för. Källa: Johan Ehrenberg.

   • @Benanderii January 13, 2014 at 5:46 pm Reply

    Är celler bra? Känns lite knepigt. Samme kompis igen.

 3. Ekvalist January 13, 2014 at 6:05 pm Reply

  Detta var en tung och pinsam motgång. Jag erkänner mig överbevisad. Patriarkatet finns och känns i varenda cell i världen, ja, till och med bakterierna och amöborna lider av Patriarkatet. Krossa!

  • Jämställdhetsfeministern January 13, 2014 at 6:49 pm Reply

   Ja. Att det inte forskats mer i genusaspekten på amöbor är för övrigt i sig ett bevis på hur Patriarkatet kväser nödvändig forskning på våra univeristet, bara för att förtrycka kvinnor…

 4. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) January 13, 2014 at 6:08 pm Reply

  Det känns inte bara i hjärnceller, benceller och muskelsceller, det känns också i de stackars förtryckta kvinnornas fittceller och Kumlaceller.

 5. rocki January 13, 2014 at 6:34 pm Reply

  Jag vet också att patriarkatet finns för en gång satt en kille bredvid mig på tunnelbanan och skrevade med benen.

  • Jämställdhetsfeministern January 13, 2014 at 6:45 pm Reply

   Ojojoj! Nääää? Gulledig!! :O
   Vet du hur tur du har som överlevde detta avskyvärda patriarkala övergrepp?! Jag hoppas att du i alla fall tog en bild av honom och lade ut den på internet så att vi feminister kan ösa hat över honom…

 6. Magnus January 13, 2014 at 7:00 pm Reply

  Hinsebergsceller. Patriarkatet har förpassat förtryckta kvinnor till dessa celler. En kan säga att patriarkatets medfittor hengrant utfört detta illdåd.

 7. Pelle2 January 13, 2014 at 7:26 pm Reply

  Jag ogillar att leta efter luckor i min duktiga feministiska kamrat Jämställdhetsfeministerns
  excellenta genomgång av patriarkatets härjningar i samhället men det är några saker jag vill ta upp.
  Under punkten tretton, som handlar om att vissa lagar skiljer på kön, så skriver du att det inte går att kommentera. Det tycker jag viss att EN kan. Det är patriarkatet som stiftar lagarna och är de så klantiga att de stiftar lagar som skiljer på kön så får de skylla sig själva.
  Under samma punkt länkar du till information om den kände kvinnohataren och Breivikaren Pär Ströms bok mansförbjudet. Hur tänkte du då ? Under punkten 15 länkar du även till dn kände kvinnohataren Bashflak.
  Vi starka och duktiga feminister klarar av att läsa sådant men vi måste ju tänka på våra svagare feministvänner som kanske förleds att tvivla på den enda sanna läran om de börjar läsa en feministkritikers blogg 😉
  Tur att du även länkar till den duktiga feministen Fanny som dagligen och stundligen sprutar ur sig citat om hur mycket hon hatar män och älskar kommunism.
  Pepp,pepp som vanligt på dig feministern !

 8. Malte Skogsnäs January 13, 2014 at 7:29 pm Reply

  Sitter Fanny på kåken?

  • @Benanderii January 14, 2014 at 10:49 am Reply

   Hon har i alla fall en cell som hon känner patriarkatet i. Men hon måste vara V.I.P för hon verkar ha flera. Dock inga där de skulle göra mest nytta!

 9. Moder Svea January 13, 2014 at 8:08 pm Reply

  Hej

  På grund utav min mans behov en sådan afton som denna önskade jag kunna svara men,,,,,, aj aj nu ropar Göran nu måste jag rusa,,,,, kämpa på systrar.

 10. Stor humor | WTF? January 14, 2014 at 2:40 am Reply

  […] Jämställdhetsfeministern har också skrivit om detta i ett inlägg som heter ”Jämställdhetsfeministern debatterar Patriarkatet”. […]

 11. Kristian January 14, 2014 at 10:33 am Reply

  Woohoo! pwned eller vad det heter på svenska! Du är en logikens Solanas eller Dworkin!

  20-0! Vilken utslagning! Det här är inte lägre fotboll, eller hockey, eller ens bordtennis – det är feminism! Bra jobbat!

  • Jämställdhetsfeministern January 14, 2014 at 11:06 pm Reply

   Åh tack! Det mesta av materialet fick jag ju från Clarusobscurus – så det är hen som ska ha äran! 🙂

   • Kristian January 16, 2014 at 12:06 pm Reply

    Så generöst och systerligt av dig!

    “Äras hen som äras bör” som en säger!

 12. Anders May 16, 2014 at 3:30 pm Reply

  Nyligen publicerade bloggaren Ekvalist (en av de allra gruvligaste näthatarna i Sverige – läs absolut inte henoms blogg) ett inlägg med rubriken “Därför finns inte illuminati“. Här räknar Ekvalist upp 20 företeelser som henom menar skulle sett helt annorlunda ut, ifall det funnits ett illuminati.

  För att en gång för alla bevisa att illuminati verkligen finns, åtar sig Jämställdhetsfeministern (som representant för Sveriges alla duktiga men förtryckta feminister) att besvara Ekvalists 20 punkter.

 13. Theodor Bernhold May 27, 2016 at 9:32 am Reply

  Ursäkta att jag ifrågasätter er och försöker nå er i er lilla tillflyktsort där ni pratar om “jämställdhet” där både män och kvinnor är alla lika mycket värda, men skulle någon kunna informera mig om vad “feministisk fakta” refererar till. Det finns ingen källhänvisning och vissa av det resultaten som dessa “undersökningar” visar på är väldigt otrolig och svårt att tro på.

 14. David January 11, 2017 at 12:11 am Reply

  Haha! Detta var det dummaste jag läst på länge…huh…och det läskigaste. En av de verkligt stora tänkarna har sagt sitt 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: