Vänsterpartiet varnar: var vaksam mot män som pratar med varandra!

Vänsterpartiet har publicerat en alldeles lysande internfeministisk handbok, där partiets medlemmar får tydliga instruktioner i hur de ska vara och tänka för att vara duktiga feminister. Bland annat uppmanar Vänsterpartiet klokt nog sina medlemmar att vara vaksamma mot män – och då särskilt män som pratar med varandra. Kanske har Vänsterpartiet lånat denna kloka idé från Jämställdhetsfeministern, som ju själv otaliga gånger manat till vaksamhet mot just män. Tyvärr har dock vänsterpartisterna brustit i sin vaksamhet – och en vit, medelålders man på Östermalm har tillskansat sig partiledarposten…

Ett så briljant och skarpsinnigt dokument som Vänsterpartiets internfeministiska handbok förtjänar att läsas av en mycket bredare publik än bara Vänsterpartiets ca 10 000 medlemmar. Ja, handboken är så bra att jag faktiskt inte tror att någon svensk – utom kanske de allra värsta nazisterna – har en annan uppfattning än att Vänsterpartiets internfeministiska handbok bör bli obligatorisk läsning på alla svenska skolor och ett tillägg i grundlagen. I egenskap av Jämställdhetsfeminister känner jag därför ett kall att sprida denna genialiska skrift till så många som möjligt. Nedan lyfter jag fram ett par av höjdpunkterna.

”I ett patriarkalt samhälle har män som grupp ett gemensamt intresse och behov av att hålla ihop och försvara sin överordnade ställning. Även inom Vänsterpartiet måste vi vara vaksamma på hur män söker sig till varandra för att utveckla politiska idéer, diskutera något de har läst eller höra hur andra tänker i en specifik fråga.”  (sidan 50)

Ja det kan verkligen inte nog betonas hur oerhört viktigt det är att vi alla är vaksamma mot män. För män som pratar med varandra smider för det mesta planer om hur de ska försvara sin överordnade ställning och fortsätta förtrycka kvinnor. Tur att Vänsterpartiet och andra feminister har genomskådat dem!

Var vaksam mot män som pratar med varandra

Så här kan de se ut, män som pratar med varandra. Var vaksam mot sådana suspekta figurer – annars tillskansar de sig makten och vägrar sedan maka på sig!

“Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: patriarkatet. Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar kvinnor både samhälleligt och privat” (sidan 6)

Ja Patriarkatet inte bara finns utan frodas i Sverige och förtrycker kvinnor genom Könsmaktsordningen och De Osynliga Strukturerna. Köp ett par genusglasögon™ på Jämställdhetsfeministerns eller Vänsterpartiets webbshopp – så kan du också se det! Just nu har vi ett specialerbjudande: köp 3 genusglasögon och betala för 2!

”Att kvinnor hålls tillbaka i Vänsterpartiet syns i representationen i parlament och styrelser där män är överrepresenterade.” (sidan 9)

Bra att Vänsterpartiet är medvetna om att kvinnor hålls tillbaka av patriarkala män även inom det egna partiet. För den som tvivlar på att män är överrepresenterade i Vänsterpartiets representationer i styrelser och parlament behöver bara läsa statistikrutan på sidan 61 i handboken. Där framgår att

– andelen kvinnor bland medlemmarna i partiet är 48%
– andelen kvinnor i Verkställande utskottet är 57%
– andelen kvinnor i Riksdagsgruppen är 58%
– andelen kvinnor i Partistyrelsen är 64%

Frågar du hur Vänsterpartiet utifrån denna statistik kommit fram till att män är överrepresenterade? Då är du en okunnig näthatare. Feministisk forskning har nämligen tydligt visat att män är överrepresenterade om andelen män överskrider 0,0%. Och det är givetvis så Vänsterpartiet räknar.

För att motverka denna fruktansvärda och skadliga överrepresentation av män inom Vänsterpartiets beslutsfattande organ, har partiet beslutat följande:

”Vänsterpartiet har en stadga där det är fastslaget att valda organ minst ska ha en representation motsvarande femtio procent kvinnor.”  (sidan 12)

”Stadgarna säger att ”Kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta” (§ 21). Det innebär att man kan välja styrelser med enbart kvinnor eller med en majoritet kvinnor men inte styrelser med en majoritet män.” (sidan 29)

Ja där har ni feministisk fakta, svart på vitt: en styrelse med 100% kvinnor är självfallet jämställd, men en styrelse med 51% män är givetvis ojämställd och helt oacceptabelt.

Vänsterpartiet uppmanar också partiets kvinnor till könsseparatistiska kvinnoträffar, där män är portade, så att partiets kvinnor får möjlighet att kommunicera med varandra utan att utsättas för det omänskliga förtryck som vänsterpartistiska män annars utsätter sina kvinnliga partikamrater för:

”I en miljö med enbart kvinnor behöver man inte kämpa för utrymmet på samma sätt och separatism kan därför vara en taktik för att ge kvinnor utrymme både att formulera feministiska dag-ordningar och att fördjupa teoretiska och ideologiska kunskaper, gärna inom de områden där män annars dominerar.” (sidan 35)

Det finns också “Mansträffar” inom Vänsterpartiet (se sidan 43). Inom dessa träffas Vänsterpartiets män och pratar om hur de kan maka på sig och lyfta fram kvinnor:

Vänsterpartiet mansträffar

Är du kvinna och känner dig trots det inte förtryckt? Lugn bara! Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vet därför vad som är fel med dig! Du förstår bara inte ditt eget bästa:

”Det kan ta emot att se sig själv som underordnad och därför försöker många kvinnor övervinna maktstrukturer i sin omgivning genom att förneka dem.” (sidan 48)

Och så var det ju det här med män: vårt överlägset största samhällsproblem. Män är privilgierade och vill att kvinnor ska vara underordnade.

”Män har inte något självklart materiellt intresse av jämställdhet. Män utgör den priviligerade gruppen och har snarare intresse av att kvinnor hålls underordnade.” (sidan 49)

”Det är inte alls ovanligt att män ”dubbar” och väljer ut en specifik kvinna att stötta samtidigt som de inte flyttar på sig för kvinnor som kan ”stå på egna ben”” (sidan 51)

Ja, sådana är de – männen…

uteliggare

Här ligger en vit man och bevakar sina privilegier. Självisk som han är visar han inget intresse för vår feministiska kamp för jämställdhet – dvs fler styrelsekvinnor.

Är du man och hamnar i en debatt eller diskussion med en arg kvinna? Då är det din plikt att genast erkänna att du har fel och be kvinnan om ursäkt. Du får absolut inte försvara din ståndpunkt. Och nej, det spelar ingen som helst roll vad diskussionen handlade om eller om kvinnan missuppfattat dig. Som man ska du erkänna att du har fel och be kvinnan om ursäkt för att du kränkt henne. Punkt. Här är Vänsterpartiet mycket tydligt:

”Försök att inte gå i försvar direkt när någon kritiserar dig för att ha förbisett en kvinna eller behandlat henne illa. Även om du inte menat illa så var det ju illa om hon kände sig sårad, kränkt eller arg. Hon har rätt till den känslan och vad du egentligen menade är inte det mest intressanta. Erkänn att du gjort fel istället för att slå ifrån dig. Be henne om ursäkt och försök förstå vad du gjort som hon upplevt som kränkande så du kan undvika det till en annan gång.”  (sidan 57)

Inte undra på att alla vänsterpartister hoppas att Jonas Sjöstedt aldrig behöver debattera med Centerpartiets Annie Lööf. För om hon blir arg så har ju Jonas Sjöstedt i egenskap av man inget annat val än att erkänna att han har fel och be Annie Lööf om ursäkt…

På tal om just Jonas Sjöstedt: trots att Vänsterpartiet i sin egen handbok alltså uppmanar sina medlemmar att vara vaksamma mot män, så har alltså Jonas Sjöstedt lyckats tillskansa sig partiledarposten. Uppenbarligen har det brustit rejält i vaksamheten mot män inom Vänsterpartiet. Mycket olyckligt. På sidan 58 i Vänsterpartiets internfeministiska handbok, under rubriken “Stå tillbaka” finns en mycket tydligt budskap till män som Jonas Sjöstedt:

“Det finns säkert en massa kvinnor som skulle göra det minst lika bra som du.”

Men Jonas Sjöstedt vägrar blankt följa sitt eget partis feministiska politik och vägrar ge upp sina privilegier. Jonas Sjöstedt är ett typexempel på dessa vita, medelålders män som roffar åt sig makt och sedan vägrar maka på sig och istället hänsynslöst försvarar sin överordning. Detta trots att Jonas Sjöstedt har mer pengar och privilegier än nästan alla andra vita medelålders män i Sverige. Jonas Sjöstedt har dessutom långt mycket mer makt än alla andra vita män inom Vänsterpartiet. Det är med andra ord få män i Sverige som bättre än Jonas Sjöstedt stämmer in på beskrivningen av en vit, medelålders man som blankt vägrar stå tillbaka och lämna över sin makt och sina privilegier till en kvinna. Om Sveriges män generellt sett är priviligierade gubbslem, så är Jonas Sjöstedt alltså ett superpriviligierat ärkegubbslem.

Jonas-sjöstedt

Jonas Sjöstedt: ett skräckexempel på hur det kan gå om man inte är tillräckligt vaksam mot män som pratar. Då kan man få en vit, medelålders Östermalmsman som partiledare – som sedan vägrar maka på sig och släppa fram en duktig kvinna.

Ja, Vänsterpartiets situation – med en vit, hyperpriviligierad, medelålders Östermalsman som partiledare – kan tyckas tröstlös. Men än finns det hopp! Rättviseförmedlingen är experter på att se till att jobb, uppdrag och poster fördelas rättvist (det vill säga att de går till kvinnor) och inte orättvist (alltså till män, särskilt vita medelålders män, som Jonas Sjöstedt). Rättviseförmedlingen kan säkert hjälpa Vänsterpartiet att hitta en kvinna som kan ta över som partiledare, så att vi äntligen kan bli fria från den vite medelålders Östermalmsmannens förtryck!

Pepp pepp!

————————————————————————————————————————

Den ökända näthatarbloggen Toklandet publicerade härom dagen en fasansfull och avskyvärd attack mot Vänsterpartiets internfeministiska handbok. Precis som Jonas Sjöstedt känner sig hen uppenbarligen hotad av det tydliga jämställdhetsbudskapet i handboken. Så vad du än gör, läs absolut inte den bloggposten! Bara en massa nazistiska slagord och kvinnohat…

Tagged: , , , , , ,

67 thoughts on “Vänsterpartiet varnar: var vaksam mot män som pratar med varandra!

 1. Anders/AV January 15, 2014 at 4:46 am Reply

  Åh vilken härlig post. Du förgyller bloggosfären som annars kryllrar av mörkermän och hatare. Jag känner dock kära du att det behövs ett tillägg om dessa mansträffar. Syftet med dem är givetvis att männen ska lära sig lyfta fram kvinnor och själva träda åt sidan. Vilket Jonas Sjöstedt så typiskt manligt misslyckats med. Men detta kan de inte lära själva. Om de får samlas utan kvinna närvarande kan de ju få sådana idéer och odla sin maskulinitet du tog upp i början. Därför är det nödvändigt att det finns minst en kvinna med på dessa mansträffar. För att styra samtalet i rätt riktning så fort männen börjar grabba och gubba sig. Dessa systrar som håller ställningarna i de unknaste av grabbiga miljöer, genuskommisarier, är absolut grundläggande i det internfeministiska arbetet. Utan överinseende av en kvinna vet vi hur männen beter sig.
  Elaka hatare skulle här påstå att om kvinnorna ordnar separatistiska träffar blir ju männen ovaktade kvar. Löjlig manlig logik om orsak och verkan. Men se, det är här genuskamissarierna kommer in. Dessa systrar tar ett viktigt arbete eftersom de måste vara kvar i de unkna manliga miljöerna när andra kvinnor ordnar sina sunda separatistiska träffar. Annars skulle ju männen bli ensamma kvar, vilket skulle leda till katastrof och gödning åt patriarkatet.

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 9:21 am Reply

   Ja det är förstås helt riktigt. Det går ju inte att låta män samlas utan övervakning från en kvinna.

 2. MarcusE January 15, 2014 at 9:02 am Reply

  Men, hur vet man om man som man förtrycker kvinnor eller inte? Jag förstår inte…

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 9:20 am Reply

   Åh det är enkelt: om du är man så förtrycker du kvinnor. Det kan du kompensera genom att följa Vänsterpartiets handbok och till exempel alltid stå tillbaka, alltid lyfta fram kvinnor och alltid erkänna att du har fel och be om ursäkt när en kvinna kritiserar dig.

   • MiT January 15, 2014 at 9:52 am Reply

    En liten pikant felskrivning eller är det ditt sanna jag som kommer fram, “hanbok”? En dold agenda kanske? Många frågor…

    MVH
    Näthataren

    • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 9:54 am Reply

     Hahaha Patriarkatet har letat sig in ända hit, i Jämställdhetsfeministerns egen blogg. Skrämmande. Måste genast åtgärdas…

     Tack för din vaksamhet! 🙂

     • MiT January 15, 2014 at 12:45 pm Reply

      Jag måste ju dra mitt lilla strå till stacken 😉

      • Goran January 15, 2014 at 1:13 pm Reply

       “Som man ska du erkänna att du har fel och be kvinnan om ursäkt för att du kränkt henne. Punkt. ”
       Står mycket tydligt i inlägget ovan. Med andra ord spelar det ingen roll om det var fel (vilket det inte var). Näthat när det är som värst!!!

     • dolf (a.k.a. Anders Ericsson) January 15, 2014 at 5:25 pm Reply

      henbok?

  • Anders/AV January 15, 2014 at 9:58 am Reply

   Bara att se dig mellan benen. Putar det ut är du en ond förtryckare av födsel och ohejdad vana. Tagelskjorta, botgörning och en pilgrimsvandring till Simrishamn är av nöden tvungen. De enda män som möjligen inte är förtryckare är trans-män, vilka ändå varit förtryckta kvinnor. Transkvinnor som avsagt sig sin negativa maskulinitet kan också accepteras, men eftersom de ändå har manligheten i sig är de inte riktiga kvinnor.

 3. bashflak January 15, 2014 at 10:01 am Reply

  Usch ja, reclaim the streets! Bort med männen från gatorna

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 10:03 am Reply

   Varför har man inte infört permanent utegångsförbud för män? Jo pga Patriarkatet så klart! Och så finns det de som hävdar att Patriarkatet inte finns… Skrämmande!

   • Anders/AV January 15, 2014 at 10:21 am Reply

    Varför har inte EN infört… heter det. En sann feminist skriver inte man. Aj, nu skrev jag det själv. Tio ave Gudrun och en dag på vatten och bröd. Förlåt!

    • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 10:24 am Reply

     Det är förstås helt sant – men Jämställdhetsfeministern ville rikta fokus mot det faktum att det är MÄN som inte tagit sitt ansvar och infört utegångsförbud för män. Det är viktigt att vi feminister pekar ut vilka det är som är skydliga – det vill säga män.

     • Anders/AV January 15, 2014 at 10:30 am Reply

      Aha, PEPP kära du <3<3<3

 4. Kristian January 15, 2014 at 11:39 am Reply

  “hur man kan stötta kvinnor”
  Låter som om en man haft tillgång till dator. Nog heter det väl “hur en kan stötta kvinnor”? Eller menar de på allvar att en man skulle kunna “stötta”?

  Det var bra att de tog upp att en “sårad, kränkt eller arg” kvinna alltid har rätt. Men går det tillräckligt långt? Är det inte enklare att säga att “om en man och en kvinna har olika åsikt har mannen fel”?

  Visst är Sjösted slemmets slemmigaste slem. Usch!
  Nej hörni, nu skall jag gå och hata mig själv en stund. Minst en kvart om dagen, grabbar, det gör susen i längden!

  • Noger January 15, 2014 at 1:16 pm Reply

   Det finns ett gammalt talesätt:
   “Om en man säger något mitt ute i skogen utan att en kvinna hör det – har han fortfarande fel då?”

   Vi feminister vet ju svaret: Ja självklart!

   En man ska naturligtvis inte bara ta hänsyn till kvinnor om de uppenbarar sig i HANS omedelbara närhet. Om det inte finns en kvinna i närheten som kan påpeka att han har fel så får andra (ex penisbärare) rycka in och tillrättavisa honom. Skulle mannen befinna sig mitt ute i en skog och plötsligt känner att han måste uttrycka sin åsikt så finns det bra självspäkande metoder han kan ta till för att markera övergreppet.

   Överhuvud taget är jag starkt skeptisk till att män ska få vistas på egen hand utan kontakt med andra. Vad händer exempelvis om han råkar stöta på en annan man, eller om han tänker en tanke som aldrig formuleras i ord?
   Konsekvenserna kan ju bli fruktansvärda!
   Det tror jag alla som gillar jämställdhet inser…

   Jag anser att handboken bör kompletteras med:
   “inom Vänsterpartiet måste vi vara vaksamma på hur män söker sig från varandra för att utveckla politiska idéer, tänka på något de har läst eller fundera på hur andra tänker i en specifik fråga.”

   • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 8:39 pm Reply

    Kloka ord! Låt oss hoppas att Vänsterpartiet snart blir kvitt den vite medelålders Östermalmsmannens förtryck!

 5. Goran January 15, 2014 at 12:21 pm Reply

  Jag har den här veckan gjort följande: –
  -Delar kontor med en kvinna i stället för i det slämmiga gubbhörnet där vi brukar smida ränker.
  -Har ändrat massor med program då de var styrda av logik ist för känslor. Nu funkar inget men vi skickar inte ut patriarkala fakturor, ist går det ut små notiser med tankar från Arsinoe och Jämställdhetsfeministern till alla med tillägget GUBBSLEM och inköpsinformation om genuscertifierade saxar till män.

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 8:41 pm Reply

   Bra initiativ! För att vara en gubbe alltså…
   Men försök inte ta äran för det, utan lyft fram en kvinna istället. Så att det blir jämställt!

 6. Noger January 15, 2014 at 2:35 pm Reply

  Jag förstår inte varför män känner sig hotade av feministisk jämställdhet – är ni rädda att förlora era privilegier eller? Om män inte reagerade med ryggmärgen så skulle ni inse att det där med jämställdhet inte är så svårt:
  För att uppnå jämställdhet så måste vi vara vaksamma på mäns beteenden (hur de träffas, uttrycker åsikter mm).

  Vänsterpartiets feministhandbok är en bra början. Med de kompletteringar som föreslagits i denna tråd och nu senast från den härliga feministen Torun Carrfors “Jag måste be er systrar, undvik män!” (Dagens Arena), så framträder en glasklar bild av vad vi feminister menar med jämställdhet:

  1. Förhindra att män träffar andra män.
  2. Förhindra att män uppsöker ensamhet.
  3. Undvik män.

  Tycker man att dessa regler låter motsägelsefulla har man problem med sin kvinnosyn!
  Det inser nog alla om en tänker efter lite!

 7. soundtrack January 15, 2014 at 5:44 pm Reply

  Suuuuck! Idag upptog patriarken Sjöstedt enormt mycket talartid i riksdagen. Den dubbellmoral som Öatermalamsmannen Sjöstedt uppvisar gör mig sorgsen,

  Tur att du finns iaf jämsteldhetsfeministen som visar att det finns kunniga feminister som du som står upp mot det patriarkala vänsterpartiet. Pepp till dig, men annars kan jag mest bara sucka tyvärr.

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 8:44 pm Reply

   Ja bra påpekande! Jag noterade hur den vite medelålders mannen Jonas Sjöstedt tog upp plats och tid i Riksdagen, istället för att lyfta fram en kvinna som kunde gjort det minst lika bra som han. Sorgligt. Och upprörande. Och inte bad Jonas Sjöstedt Annie Lööf om ursäkt heller. Och inte erkände han att han har fel. Finns det ingen hejd på Jonas Sjöstedts kvinnoförtryck?

 8. paradoxalt January 15, 2014 at 7:04 pm Reply

  Åååh!! Pepp pepp, den är lite som en bibel över hur jag ska bete mig! Aldrig mer behöver jag fundera! Äntligen kan min manlighet sluta förtrycka min transpersonlighet! Du är bäst!!! <3<3<3

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 8:46 pm Reply

   Äsh då! Jag återpublicerar ju bara vad kloka feminister inom Vänsterpartiet har skrivit! 🙂
   Men ja! Det är en riktig feministbibel. Sorgligt att inte Jonas Sjöstedt följer dess budord…

 9. Nora January 15, 2014 at 8:33 pm Reply

  Är det här ett skämt? Läser igenom denna blogg och undrar i varje mening om det inte ligger någon sarkasm eller ironi bakom. För det här är inte feminism. Det här är där feminismen har gått fel, blivit extrem och övergått till manshat. Feminism som ideologi bygger inte på manshat, utan strävan om ett JÄMSTALLT samhälle, inte kvnnodominans.
  Män är inte svin. Det finns några, självklart, men det finns av båda kön. Finns alltid, kommer alltid finnas. Det har inte med det manliga könet att göra att vissa individer beter sig illa. Sant, män är i högre maktpositioner, det förekommer kvinnoförtryck. Detta är något som bör förändras. Men att ta denna kamp genom manshat, nej det tror jag inte på. Detta är vad som fläckar feminismen. Ta till exempel Ireen von Wachenfeldts mycket hatade uttalande “Män är djur”, vilket är en åsikt du tycks uttrycka här. Märk väl hur detta har förändrat allmänhetens syn på feminismen, och hur det rivit ner ROKS till något många ser lågt på, så var det många år.
  Du har rätt på vissa punkter, men av vissa rader blir jag rätt ut sagt förbannad, och förtvivlad. Vart är feminismen på väg? Ta till exempel det du skrev längre upp, “Feministisk forskning har nämligen tydligt visat att män är överrepresenterade om andelen män överskrider 0,0%. Och det är givetvis så Vänsterpartiet räknar”. Det här är inget annat än sexism du uttrycker, fast åt andra hållet. Sexism ska väl inte vara acceptabelt, bara för att man är kvinna? En man som uttryckte sig så här skulle bli bespottad och allmänt hatad, fast det egentligen skulle vara samma åsikt.
  Dessutom- något som gör mig näst intill äcklad- är bilden på den hemlösa mannen. Med underrubriken: “Här ligger en vit man och bevakar sina privilegier. Självisk som han är visar han inget intresse för vår feministiska kamp för jämställdhet – dvs fler styrelsekvinnor.”
  Jag undrar bara om allt är ett stort skämt. Man kan inte mena allvar. Men om jag nu förutsätter att du gör det, med tanke på stuket av resten av bloggen, undrar jag hur du tänker här. Jag vill gärna ha ett svar. Mannen är HEMLÖS. Han har troligtvis inte ens mat för dagen, än mindre någon stans att bo. Troligt är att han inte någonsin kommer ur sin misär, för när man väl kommit ut ur samhället är det svårt att komma in igen. Han har viktigare saker att tänka på än denna extrema “feminism” (om det är nu så man ska kalla den).
  Och du säger att han “bevakar sina privilegier”. Vilka privilegier? Han vill bara överleva. Så klart han är självisk i detta fall. Hur skulle du själv reagera? Skulle du, i stället för att få mat för dagen och överleva, desperat kämpa för kvinnliga parlamentariker, som du som hemlös inte skulle ha någon som helst koppling till? I så fall vill jag veta dina prioriteringar. Är inte du, i detta fall, mer självisk än han, som inte ser mannens svårigheter att överleva, framför politiska intressen?
  Är man ett svin bara genom att födas man, tycker du? Särskllt som vit man? Är inte detta lika illa som att man nedvärderar kvinnor för att vara just det, kvinnor?
  /Nora (Ja jag är en kvinna. Och feminist. Bara inte extrem)

  • Ligneto January 15, 2014 at 9:03 pm Reply

   Alla män har privilegier och åker fram i livet på en räkmacka; även den hemlösa mannen då såklart! Har du inte sett det? Det står i varenda tidning man läser – finns på twitter, bloggar, krönikor, går ju till och med på tv ibland och då måste det väl vara sant? 😉

   Om nu detta INTE är feminism, som du nu säger. Varför är du då så osäker? Fundera länge och väl på den frågan.

  • Jämställdhetsfeministern January 15, 2014 at 9:08 pm Reply

   Klart det här är feminism! Citaten är ju hämtade direkt från Vänsterpartiets internfeministiska handbok. Länken till den hittar du på första raden i första stycket. Där kan du läsa mer och inhämta feministisk kunskap! För du påstår väl inte att Vänsterpartiet inte vet vad feminism är?

   Du låter ju mer som en sådan där hemsk jämställdist…

  • Sten Sture January 16, 2014 at 6:08 pm Reply

   Är det du Norah Vincent?

   http://en.wikipedia.org/wiki/Norah_Vincent

 10. Nora January 15, 2014 at 9:18 pm Reply

  Ledsen, men det du pratar om är radikalfeminism. Inte “vanlig” feminism. Äkta feminism går inte ut på utrotande av män, utan ett jämställt samhälle. Jag ser att du användet begreppet jämställd en hel del i din text, och jag ber dig att kolla upp vad det ordet betyder. Att alla, oavsett kön, hudfärg osv. ska behandlas lika. Du säger att 100% kvinnor är jämställt-det är mansförtryck, inget annat. Vill du ha ett samhälle med extremt förtryckta män , så att männen drabbas av det alla feminister kämpar flr att motverka bland kvinnor?
  Dessutom, bara en fråga-om alla män utrotas, hur ska mänskligheten överleva?
  Dessutom, du svarade inte på några av mina förra frågor. Gör gärna det, jag är intresserad av vad du har att säga.

 11. Fredrik, Malmö January 15, 2014 at 9:30 pm Reply

  Tyvärr Nora. Någon “vanlig” feminism finns inte längre. Vi feminister kan inte längre kompromissa eller vara pragmatiska med de vita priviligierade männen. Patriarkatet genomsyrar allt i samhället och patriarkatet måste krossas.

  Könsmaktsordningen och förtrycket mot kvinnor och rasifierade sker konstant och genomsyrar hela samhället.

  De som inte är med oss i kampen mot patriarkatet är emot oss!

  • Nora January 15, 2014 at 9:41 pm Reply

   Fredrik, jag antar att du är man. Du vill praktiskt taget se dig själv utrotad.
   Och kvinnans rätt i samhället har ökat kraftigt de senaste hundra åren. Kvinnor har idag juridiskt sett samma rättigheter som män. Fler och fler kvinnor sitter på höga positioner. Utvecklingen går framåt. Så jo, “vanlig” feminism finns det plats och möjlighet för. Kolla ex på feministiskt initiativ. De står för ett jämställt samhälle, inte mansutrotning.

 12. Fredrik, Malmö January 15, 2014 at 9:48 pm Reply

  Ja, Nora vi är på rätt väg. 2 av 3 som tar universitetsexamen är kvinnor. Kvinnor är majoritet på i princip alla utbildningar, bortsett från ingenjörsutbildningar (men där kommer förändringar att ske med tanke på alla satsningar med kurser och sommarläger för att locka dit flickor!). Flickor är dessutom överlägsna pojkar i skolan. Snart har kvinnorna tagit över!

  Men juridiskt sett finns mycket att göra. Gör som Jämställdhetsfeministern, stöd kravet på Samtyckeslagstiftning samt borttagande av preskriptionstiden på sexbrott.

 13. soundtrack January 15, 2014 at 10:03 pm Reply

  Nora: Du har förstått feminism. Men det du måste fförstå är hyn. Eftersom de vita männen tror att dom ska ta plats så måste du förstå, VITA män måste maka på sig. Eller tycker du Nora att normkritiken vad gäller vira män är seriösa? MÄN och dom VITA måste maka på sig. Synd att du inte är med. Hoppas inte du är rasist.

 14. kos January 15, 2014 at 10:33 pm Reply

  “Kolla ex på feministiskt initiativ. De står för ett jämställt samhälle, inte mansutrotning”
  ja dom är nära målet med full jämställdhet 15 personer i styrelsen uppdelat på 14 kvinnor och en man nu behöver dom bara ersätta honom med en duktig kvinna så är dom i mål 100% jämställdhet .go girl go pepp pepp

  • Nora January 15, 2014 at 10:47 pm Reply

   Nej, jag är verkligen inte rasist. Min pappa är iransk med en kenyansk mamma, och många av mina vänner är utländska eller har utländska föräldrar. Jag själv har blivit utsatt för en del (dock inte mycket) rasistiska trakasserier genom åren.
   Men att säga att det är VITA män som är felet är precis lika rasistiskt som att säga att det är svarta. Rasism kan vara riktad åt flera håll, precis som sexism.
   Att säga att vita män är fel/onda är enligt mig precis lika både sexiatiskt och rasistiskt som att säga att det är svarta kvinnor.
   Visst är det främst vita män som har maktpositioner, vilket jag inte är glad över. Men de är inte mindre värda eller sämre för det.

 15. Jan January 16, 2014 at 12:07 am Reply

  Här är lista på högst rimliga feministiska krav under 2014:

  1) Förbjud debatter där mer än en sida (gissa vilken?) får komma till tals
  2) Förbjud fakta som går emot den goda saken
  3) Mansskatt nu!
  4) Hygienartiklar och preventivmedel gratis för kvinnor
  5) Fri abort oberoende av graviditetsveckor
  6) Mansfria universitet
  7) Omvänd bevisbörda för män i rättegångar
  8) Mansfria zoner i innerstäderna
  9) Anställningsstopp för manliga regissörer
  10) Renodlat feministiska lagar

  • Nora January 16, 2014 at 6:09 am Reply

   Var kommer denna lista från? Kan jag få en länk? Är intresserad av dessa åsikter trots att jag inte delar dem.
   De målen är inte rimliga. Det är bara en liten skara som är radikalfeminister, andra vill inte ha eller bryr sig inte om den eventuella förändringen. Åter igen, ett fullständigt kvinnodominerat samhälle fungerar inte, och bör inte vara något vi strävar efter. Då drabbas andra, männen, av det vi kämpat så länge för att motverka. Ska vi ha det så?
   Män är inte sämre än kvinnor. Man är inte automatiskt ett svin om man föds man. Med det synsätret kommer feminismen inte komma långt.

   • Goran January 16, 2014 at 8:17 am Reply

    Arvsskuld är något mycket viktigt. Varför skall dagens män slippa undan skuld för hemskheter deras förfäder gjorde mot oss feminister och kvinnor för hundratals år sedan? De döda kan inte straffas och någon måste stå till svars.

   • Aktivarum January 16, 2014 at 8:52 am Reply

    Nora:

    “Var kommer denna lista från?”

    Den är en summering av vad de beslut som fattats av feminister på politisk nivå motsvarar för åsikter och samhällssyn.

    “Det är bara en liten skara som är radikalfeminister, andra vill inte ha eller bryr sig inte om den eventuella förändringen.”

    Vad har det för betydelse när de andra feministerna heller inte bryr sig om att hindra radikalfeminister att få makten? Hur stor del av dem som klagar på radikalfeministers masnföraktande retorik är feminister?

    “Åter igen, ett fullständigt kvinnodominerat samhälle fungerar inte, och bör inte vara något vi strävar efter.”

    Vilket inte spelar någon roll för ni låter radikalfeministerna som strävar dit få makten. Ingen som har debattera feminism har någonsin stött på feminister som var lika kritiska mot radikalfeminism som de exempelvis var mot rasism.

    “Då drabbas andra, männen, av det vi kämpat så länge för att motverka. Ska vi ha det så?”

    Vi har det redan så.

    “Män är inte sämre än kvinnor. Man är inte automatiskt ett svin om man föds man. Med det synsätret kommer feminismen inte komma långt.”

    Nej men mängder av radikalfeminister med de åsikterna har magiskt ändå fått toppjobb i styrelser och fackförbund. Vanliga feminister lyfter av allt att döma inte ett finger för att hindra dem.

    Så här summerades feminismen på ett forum i Australien:

    “There are numerous variations within feminism itself” … SO WHAT? The feminists who have POWER are all man-hating bigots, so who cares what “most” feminists think?!?”

 16. Rick January 16, 2014 at 7:36 am Reply

  @ Nora

  Jag märker att du har vad man tidigare kallade sunt förnuft. I vårt feministiska samhälle behövs dock inga sådana patriarkala påhitt, utan vi håller hårt på osunt oförnuft. 🙂

  • Nora January 16, 2014 at 7:57 am Reply

   Varför är sunt förnuft int nödvändigt? det ni säger låter som om kvikvinnor är så förtryckta att det inte finns utrymme för annat än radikalfeminism. Det utrymmet finns.

   • Aktivarum January 16, 2014 at 8:54 am Reply

    Nora: Jupp du har helt rätt, kvinnor är så enormt förtrycka att det enda det finns utrymme för är radikalfeminister med envåldsmakt. Ju mer makt radikalfeminister har ju mer bevisar det att de behöver den makten för att de annars är så förtryckta. Det är inte förtryck det är mot-förtryck!

    • Nora January 16, 2014 at 9:07 am Reply

     Man måste se gränsen mellan att kämpa mot förtryck och rent förtryck åt andra hållet

     • Marvin January 16, 2014 at 10:00 am Reply

      Nora, jag tror att det du menar med jämställdhet är jämlikhet, då ju jämställdhet egentligen inte är annat än politisk retorik från främst de mest extrema kollektivisterna. Jämlikhet är mänsklighet, mänsklighet är jämlikhet.

      Sluta använda ord och begrepp som jämställdhet och feminism, du kopplas bara samman med dem du kallar radikaler och extremister (riksdagsparti). Det blir lite som att säga “jag är äkta nationalsocialist, de där radikala och extrema nationalsocialisterna i Tredje riket vill då inte jag förknippas med.”

     • Kristian January 16, 2014 at 10:02 am Reply

      Nora:
      http://en.wikipedia.org/wiki/Poe%27s_law
      Välkommen till genusdebatten.se om du inte redan är där.

 17. MiT January 16, 2014 at 3:13 pm Reply

  Jag tror Nora skulle må bra av att veta vad feminister med flera tusen följare på twitter säger
  http://toklandet.wordpress.com/2014/01/16/avratta-alla-cisman-som-ar-jamstalldister/

  • Jämställdhetsfeministern January 16, 2014 at 8:22 pm Reply

   Ja mina feministkollegor på Twitter gör ett alldeles fantastiskt jobb och sprider mängder med kunskap!
   Pepp pepp!

 18. Moder Svea January 16, 2014 at 6:40 pm Reply

  Jag blir helt förvirrad av detta senaste inlägg! Män kan väl inte tala med varandra, jo om fotboll och liknande å sport. Om det är såna sammanslutningar av män den fina vänster boken tar upp sport tillfällen så har jag sett män i grupp på minigolf bannan några kvarter här i från, där står de med sina klubbor och talar med varandra. Och det är först nu jag inser att de ger sken av tala om golf puttar men i själva verket har det golfandet som en täckmantel för helt andra samhälles omstörtande verksamheter.

 19. greger January 17, 2014 at 7:02 am Reply

  Det låter nästan som om en del här säger emot Nora. Om vi ska följa handboken bör ni ursäkta ert beteende nu för säkerhet skull och ta tillbaka allt. Givet att du är man alltså och Nora är kvinna. Om inte så är fallet kan ni ignorera denna kommentar.

 20. Butter January 17, 2014 at 11:01 am Reply

  Igår var jag ute och körde med min bil. En man som hade ganska bråttom körde ifatt mig och före han började sin omkörning blinkade han med sina helljus. Borde vi inte vara vaksamma mot all sorts kommunikation som sker mellan män? Jag tror personligen att det blir mycket mera jämställt bara vi slutar använda ljusignaler som kommunikation i trafiken…

  • Noger January 20, 2014 at 8:39 am Reply

   Det hela är ganska enkelt:

   Vi måste vara vaksamma på all kommunikation från män; det är inte okej att ta kontakt eller inleda konversation hur som helst !
   Samtidigt är det viktigt att mannen skaffar samtycke, helst flera gånger under omkörningen. Om kvinnan i efterhand inser att hon nog inte ville bli omkörd, så borde det räcka med registreringsnumret för att mannen ska bli omhändertagen.

   Det kan väl inte vara så svårt att förstå!?

 21. michael January 19, 2014 at 1:42 pm Reply

  Nora.
  Varför är det fel att förtrycka förtryckare vi män har alltid förtryckt kvinnor och kommer alltid förtrycka kvinnor som vänsterpartiet så klokt skriver,därför är förtryck av män jämställdhet,eftersom så fort vi feminister släpper på förtrycket av män så kommer män direkt förtrycka kvinnor.Därför måste vi feminister förtrycka män för jämställdhetens skull,det behöver man inte vara raketforskare eller genusvetare för att förstå,det räcker med lite sunt förnuft.

 22. Sjöstedts samhälle,.. | Häxanmexan January 19, 2014 at 9:28 pm Reply

  […] Om vänsterpartiets internfeministiska handbok […]

 23. Jessica January 20, 2014 at 11:29 am Reply

  Hej, tack för bra inlägg! Dock är det några lite hårda kommentarer…
  I alla fall, jag undrar hur många besök denna blogg får dagligen?

 24. Hjalmar January 20, 2014 at 9:01 pm Reply

  Härligt, FI har fått 1500 nya medlemmar!

  Framåt feminister, mot den slutgiltiga segern! 🙂

 25. […] kvinnor. Feministiskt initiativ är på gång! Äntligen ett parti för alla oss som ser att Vänsterpartiet inte är tillräckligt radikalfeministiska, som upprörs över att svenska kvinnor får alldeles för lite specialstöd och som förstår att […]

 26. […] – rösta på Feministiskt initiativ! Det självklara valet för alla oss som förstår att Vänsterpartiet inte är tillräckligt feministiskt och […]

 27. […] sin underbara, internfeministiska handbok skriver slår Vänsterpartiet bland annat fast att vi ska vara vaksamma mot män som pratar med […]

 28. […] har skapat några valaffischer för att stödja Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet i deras feministiska kamp, så här i valspurten. Pepp […]

 29. […] kloka riksdagsledamoten Linda Snecker (V) sätter i ett välformulerat tweet fingret på ett av de många problem som vi fortfarande har att […]

 30. […] detta mål har uppnåts avskaffar vi helt enkelt kvoteringen – eller så gör vi (som t.ex. Vänsterpartiet) ett tilägg i reglerna som specifiserar att kvinnor ska fortsätta att kvoteras in, trots att de […]

 31. Gudinnan December 31, 2014 at 12:35 am Reply

  Jag tror vi får ett riktigt bra ultimat feministiskt samhälle om vi öppnar gränserna för Hizbollah-muslimerna och gör ett könsbyte på Hasan Nasrallah. Sen måste jag, hysteriskt gallskrikande antirasist till trots, medge att Jimmy Åkessons idé med gaskammare ändå är ganska bra. Det är bara innehållet som är fel.

 32. […] I januari drabbades även feminismen i Sverige av två allvarliga bakslag. Först spottade den vite, medelålders Östermalmsmannen Jonas Sjöstedt ännu en gång jämställdheten i ansiktet, genom att vägra maka på sig och släppa fram en duktig kvinna till partiledarposten i Vänsterpartiet. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: