Nej till lika lön för lika arbete!

Som bekant har utredningar från bland andra Jämo, Arbetsgivarverket, SKL, Medlingsinstitutet och Landstingsförbundet alla visat att vi i Sverige har lika lön för lika arbete. Män och kvinnor har dock olika jobb och män jobbar i genomsnitt mer än kvinnor, som ju oftare jobbar deltid eller utnyttjar olika typer av ledigheter.

I det ekonomiska samhällssystem vi har idag ger olika yrken olika lön och den som arbetar får generellt sett en större inkomst än den som inte arbetar. Det kan vi feminister själklart inte acceptera. Därför säger vi nej till lika lön för lika arbete – och vi kräver istället lika lön för olika arbete. En deltidsarbetande kvinnlig ICA-kassör ska ha minst lika mycket i inkomst som en övertidsarbetande manlig hjärnkirurg. Så att det blir jämställt. Dessutom kräver vi mansskatt, så att en man som tjänar 25 000 i månaden får ut mindre i handen än en kvinna som tjänar 25 000. Så att det blir ännu jämställdare.

Självklart är det också helt oacceptabelt för oss feminister att kvinnor och män i genomsnitt väljer olika jobb. Feministisk forskning har nämligen visat att kvinnor i Sverige inte har någon fri vilja, utan det är ju så att Patriarkatet tvingar välja de utbildningar och jobb de väljer. Svenska kvinnor har alltså inget som helst ansvar för de val de gör i livet. Vi feminister förstår att staten därför måste gripa in och genom kvotering, framlyftning, specialstöd och positiv särbehandling se till att det är minst 50% kvinnor inom alla yrken. Utom lågbetalda och farliga yrken förstås – de ska män fortsätta att ta ansvar för.

Gudrun bränner pengar

Enligt vår feministiska tro hade Gudrun automatiskt fått 3,6 miljoner mer att bränna upp ifall hon varit man.

*Om man tar hänsyn till faktorer som yrke, arbetade timmar och utbildning återstår en skillnad på en eller ett par procent mellan kvinnor och män, vilket kan bero på t.ex. att män i genomsnitt löneförhandlar hårdare än kvinnor, att män i genomsnitt har mer erfarenhet och oftare har personalansvar. Men vi feminister har känt efter noga och vet därför att det är diskriminering av kvinnor.

Tagged: , ,

23 thoughts on “Nej till lika lön för lika arbete!

 1. Rick April 26, 2014 at 11:44 am Reply

  Genusmatematiken visar entydigt att det är orättvist om en kvinna och en man med samma jobb tjänar lika mycket. Jämställt blir det först om kvinnan jobbar 50% och får exakt lika mycket i handen som mannen som jobbar 100%, eftersom kvinnan per definition ändå dubbelarbetar.

 2. Pelle2 April 26, 2014 at 12:19 pm Reply

  Ja, det är helt oacceptabelt att vi inte har kommit längre 2014.
  Självklart skall det vara 100% kvinnor på alla attraktiva jobb som styrelsearbete och Vd och 100% män på alla oattraktiva arbeten.

  Att kvinnor skall tjäna minst lika mycket som män och helst mera oavsett utbildning,arbetstid och tid i yrket är ju självskrivet för oss feminister för att könsmaktsordningen och patriarkatet. Om du inte håller med om det är du en vit,kränkt man,Breivikare och Nazist..

  Är dock lite förvånad att du skriver om patriarkala förtryckarmetoder som fakta och utredningar gjorda av patriarkatets hantlangare på Jämo,arbetsgivarverket och medlingsinstitutet.
  Svensk genusforskning har ju på ett tydligt sätt visat att om en kvinna känner att hon tjänar sämre än en man så gör hon det ! Vem kan ifrågasätta sådana tunga känsloargument ?

  • Jämställdhetsfeministern April 26, 2014 at 1:27 pm Reply

   Ja faktiskt – där blev jag lite duperad av Patriarkatet. Fakta är en patriarkal härskarteknik – det vet jag ju sen gammalt!

   • Pelle2 April 26, 2014 at 5:46 pm Reply

    Ja,det visar ju tydligt hur starkt patriarkatet och de förtryckande strukturerna är i dagens Sverige när dom lyckas lura till och med den kanske duktigaste av våra feminister, nämligen Jämställdhetsfeministern, att använda sig av patriarkala härskartekniker.
    Men allt ditt fina arbete för feminismen väger upp denna lilla fadäs med råge.
    Dessutom var ju inte felet ditt utan de medelålders,vita,svenska männen som driver patriarkatet så framgångsrikt.

    Pepp,Pepp på dig finaste feministern 🙂

    • Jämställdhetsfeministern April 26, 2014 at 9:57 pm Reply

     Ja Patriarkatet är lömskt och har sina tentakler ute överallt… och det lurar i varje buske! :/

 3. Inga mansson April 26, 2014 at 12:35 pm Reply

  Det spelar ingen roll hur mycket insatser som görs på kvinnor. Tjänar kvinnor 90% mer och har 90% makt kommer de ändå leva i patriarkalt förtyrck för det var män som byggde upp samhället. Det visar feministisk forskning tydligt. ända lösningen är möjligen ett helt nytt land som män bygger upp och betalar enlig feministers direktiv

 4. Frias efter 10 år i fängelse | WTF? April 26, 2014 at 2:30 pm Reply

  […] Jämställdhetsfeministern: ”Nej till lika lön för lika arbete!” […]

 5. Nils Jungenäs April 26, 2014 at 3:23 pm Reply

  Disclaimern under asterisken är onödig. En oförklarad löneskillnad är inte en löneskillnad som automatiskt beror på könsdiskriminering. En oförklarad löneskillnad är… [trumvirvel] …en oförklarad löneskillnad.

  • Jämställdhetsfeministern April 26, 2014 at 9:59 pm Reply

   Vi feminister har känt efter riktigt noga och vi vet därför att om något är oförklarat så är det = oförklarligt och om något är oförklarligt så är det = kvinnodiskriminering.

 6. Jan April 26, 2014 at 3:29 pm Reply

  Helt rätt, feministern. En kvinna som får sitt första jobb efter högskoleexamen; jobbar i ett år och sedan är hemma med barnen i åtta ska naturligtvis ha samma lön som sin manlige kollega som fortsätter att arbeta. När hon sedan kommer tillbaka till arbetet efter åtta år om (om arbetsplatsen finns kvar…) ska hon självklart erbjudas samma chefspositon och högre lön som sin manlige kollega som stannade kvar på jobbet.

  • Jämställdhetsfeministern April 26, 2014 at 10:00 pm Reply

   Självklart är det så. Det tror jag alla förstår.
   Om en man har hunnit bli chef i hennes frånvaro ska han maka på sig och lämna plats till den duktiga kvinnan. Så det blir jämställt.

 7. LM (@BliLiberal) April 26, 2014 at 7:09 pm Reply

  Lika lön för olika arbete är precis hur det var i det gamla goda DDR. Där var skillnaderna minimala. Åååh, vad jag längtar efter ett jämställt Eldorado. Pepp, pepp, peppelipepp!

 8. mioamati April 26, 2014 at 9:06 pm Reply

  Då måste Ungern vara drömlandet för oss feminister .
  0 % i oförklarad löneskillnad .
  (Källa : Wikipedia . ” Löneskillnader mellan män och kvinnor”)

  Nej , förresten .
  En så´n utveckling skulle ju i förlängningen kunna leda till att vi feminister inte behövs .

 9. Jämställdhetsfeministern April 26, 2014 at 10:06 pm Reply

  Fast vi feminister har fortfarande mycket att göra i Ungern. Det ska ju vara minst 50% kvinnor på alla attraktiva arbetsplatser och minst 50% kvinnor bland alla chefer och minst 50% kvinnor bland artisterna på alla festivaler och minst 50% kvinnor i alla tv-program och minst 50% kvinnor i alla föreläsningar/evenemang och utställningar. Och så måste ju flickor ha bättre betyg än pojkar i alla skolämnen och vara i majoritet på alla högskoleutbildningar. Och så måste ju minst hälften av alla företag startas av kvinnor och vi måste se till att damidrott är minst lika populärt som herridrott. Och så måste vi ju lära männen att sluta våldta och slåss. Och så vidare…

 10. mioamati April 27, 2014 at 8:34 am Reply

  Apropå utbildning kom jag att tänka på ett gymnasium i Växjö som 2011 var det enda i landet där pojkar presterat bättre . (Det finns c:a 1100 gymnasier i Sverige) .

  Den rättrådige och kloka rektorn insåg ju det horribla i att pojkar skulle prestera högre poäng . Hon sökte anslag och fick 77.000 kr för “….att stödja flickors skolgång….”

  Jag hoppas nu Växjöskolan åter är jämstlld , liksom,de andra 1100 , d.v.s att flickorna i samtliga gymnasier presterar bättre .

  • Jämställdhetsfeministern April 27, 2014 at 8:39 am Reply

   Ja det kommer jag så väl ihåg: skönt att de kloka feministerna på Skolverket kunde gripa in och åtgärda problemet på den skolan…

 11. […] Jämställdhetsfeministerns absoluta favoritförslag. Bra att Fi är så tydliga med att eftersom vi har lika löner för lika arbete i Sverige, så går kampen vidare för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete. Och självklart måste […]

 12. […] Gudrun Schyman och andra kloka feminister deltog förstås också i den årliga feministiska höstmanifestationen för kravet att deltidsarbetande kvinnor ska ha minst lika hög lön som heltidsarbetande män. Pepp pepp! […]

 13. […] en kampanj under parollen “Lika skratt för lika skämt” som går ut på att kvinnor alltid ska […]

 14. David March 20, 2018 at 3:37 pm Reply

  Det här är inte jämställdhet det här är manshat. Om män ska ha “mansskat” så är det ju inte jämställt. Om det ska vara jämställt ska ju kvinnor också ha en “kvinnoskat”. En annan sak som inte är ett jämställt argument är “En deltidsarbetande kvinnlig ICA-kassör ska ha minst lika mycket i inkomst som en övertidsarbetande manlig hjärnkirurg.” Det argumentet är inte ett dugg rättvist för att en hjärnkirurg som har utbildat sig längre och gör ett mycket mer svårare och stressigare jobb förtjänar mer lön. Annars skulle jag lika gärna kunna bli tiggare för jag skulle ändå få samma lön som en doktor. Om det var jämställt skulle det inte spela någon roll om det var en manlig eller kvinnlig hjärnkirurg. Det här är mans hat och inte alls jämställt för jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

  Jag är för jämställdhet och jag tycker det är viktigt att följa diskriminerings lagarna men det här är bara mans hat och inte ett dugg jämställt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: