Feministisk ordlista

I vår kamp mot det omänskliga kvinnoförtycket som råder i Sverige så använder vi feminister oss av många tekniska och vetenskapliga termer. För att hänga med i våra kloka resonemang och för att kunna försvara dig mot männens härskartekniker, så är det bra om du lär dig vad nedanstående ord betyder.

Antipluggkultur:
Den kultur som svenska skolpojkar bestämt sig för att anamma och som gör att de får dåliga betyg.

Fakta:
En manlig härskarteknik, som vita män använder för att förtrycka kvinnor.

Feministiskt självförsvar:
Att lära flickor och kvinnor att t.ex. trycka in nyckelknippor i pojkars och mäns ögon och att skrika ”NEJ!!!” för att skydda sig mot det våld som feministisk forskning har visat att pojkar och män utsätter flickor och kvinnor för. Borde vara obligatoriskt i alla svenska skolor. Så att alla flickor och kvinnor verkligen förstår att pojkar och män är farliga. Så att det blir jämställt.

Fruimport:
När svenska män gifter sig med en kvinna från ett annat land än Sverige. Det är en synnerligen suspekt aktivitet och en form av kvinnoförtryck. Borde förbjudas.

Genusdagis:
En förskola där feministiska förskolepedagoger skyddar barnen från fri lek, eftersom den fria leken tvingar in barnen i gamla, hemska könsroller. På genusdagis styrs istället flickor att leka pojklekar och pojkar att leka flicklekar. Barnen blir på så sätt fria att välja de lekar vi feminister har bestämt att de ska leka. Barnen på genusdagis får också lära sig att ”han” och ”hon” inte finns, utan bara ”hen”. Ett viktigt led i det pedagogiska arbetet är att lära barnen att flickor ska ta för sig och kan göra precis vad de vill och känner för, medan pojkar ska maka på sig och sluta förtrycka de duktiga flickorna. Så att det blir jämställt.

Genusglasögon:
Ett av de viktigaste redskapen i den feministiska utrustningen.  Med hjälp av genusglasögonen kan feministen se de osynliga strukturerna.

Genusperspektiv:
Genusperspektivet är det enda rätta och jämställda perspektivetet. Att anta genusperspektivet på en företeelse betyder att man klargör på vilket sätt kvinnor och flickor diskrimineras och pojkar och män gynnas inom just den företeelsen. Det är oerhört viktigt att man alltid applicerar genusperspektivet på allt inom alla områden.

Genusvetenskap:
Överordnad all annan vetenskap. Inom genusvetenskapen bevisas hur vi feminister alltid har rätt och hur män förtrycker kvinnor och hur könsmaktsordningen gör att pojkar och män glider fram på en räkmacka i livet, medan kvinnor lider i förtryck.

Grabbig:
Den obehagliga, kvinnoförtyckande stämning som bildas när pojkar är i majoritet någonstans.

Gubbe:
Man.

Gubbslem:
Män.

Gubbvälde:
När män är i majoritet på t.ex en arbetsplats, inom en organisation eller inom ett yrke.

Härskartekniker:
Olika tekniker som pojkar och män använder för att förtrycka flickor och kvinnor.

Jämställdhet:
Feminism. Det måste alltid vara minst 50% kvinnor/flickor för att det ska kunna vara jämställt. Ju fler kvinnor, desto mer jämställt blir det. Kvinnor och flickor måste också stödjas och män/pojkar hållas tillbaka, för att det ska vara jämställt.

Jämställdhetsarbete:
Arbetet med att stödja (t.ex. genom bidrag, kvotering och uppmuntran) flickor och kvinnor, samt att tvinga män och pojkar att maka på sig.

Jämställdist:
En vit, manlig, nazisitsk näthatare, som älskar att förtrycka kvinnor och är rädd att förlora sina manliga privilegier. Feministisk forskning har också visat att jämställdister är medelålders oskulder och gillar norska barnamördare.

Kritiska mansstudier:
Den del av genusvetenskapen som fokuserar på att hitta nya sätt att kritisera pojkar och män. Genom kritiska mansstudier avslöjar genusvetaren hur pojkar och män förtrycker flickor och kvinnor, samt hur pojkar och män orsakar problem som flickor och kvinnor drabbas av.

Kvinnohat:
När en annan uppfattning än feminism uttrycks. När en kvinna kritiseras – eller upplever att hon har kritiserats – så är det också kvinnohat.

Kvinnodiskriminering:
Samma som könsdiskriminering (se nedan).

Kvinnoförtryck:
När kvinnor är i minoritet är det kvinnoförtryck. När en kvinna drabbas av något som hon upplever som negativt är det också kvinnoförtryck. Om kvinnor förvägras positiv särbehandling är det också kvinnoförtryck. Saker som kvinnor gör, men inte män, och som vi feminister inte gillar är också kvinnoförtryck – t.ex. att raka benen.

Kön:
Könet är en social konstruktion som Patriarkatet har hittat på för att förtrycka kvinnor. Vi feminister tycker att könet ska sakna betydelse för hur en människa behandlas och därför kräver vi att kvinnor och flickor alltid måste ha rätt till positiv särbehandling.

Könsdiskriminering:
När kvinnor i genomsnitt har lägre lön än män är det könsdiskriminering. När kvinnor är i minoritet inom ett yrke som vi feminister anser är fint så är det könsdiskriminering. Om flickor skulle få sämre betyg än pojkar så är det könsdiskriminering. Om herridrott får mer uppmärksamhet än damidrott så är det könsdiskriminering. Om kvinnor inte har tillgång till positiv särbehandling så är det könsdiskriminering.

Könsmaktsordningen:
Patriarkatet har instiftat könsmaktsordningen för att förtrycka kvinnor. Enligt könsmaktsordningen är därför män alltid överordnade kvinnor. På grund av könsmaktsordningen är män förövare och kvinnor offer. Könsmaktsordningens existens har bevisats genom att tusentals feminister har pratat om den. Andra obestridliga bevis för att könsmaktsordningen existerar är att kvinnor är i minoritet på vissa arbetsplatser och att Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven är män.

Könsneutral lagstiftning:
Kvinnoförtryck. Feministisk forskning har visat att de som vill ha könsneutral lagstiftning är nazister och hatar kvinnor.

Lika lön för lika arbete:
Att kvinnor i Sverige i genomsnitt ska tjäna minst lika mycket som män, oavsett om kvinnor och män utför lika (eller lika mycket) arbete eller inte. Det här är en av de viktigaste frågorna för svensk feminism. Att män och kvinnor inte har exakt likadana arbeten är för övrigt kvinnoförtryck. De osynliga strukturerna och glastaket tvingar kvinnor att göra de yrkesval de gör. Kvinnor i Sverige har alltså ingen fri vilja och inget ansvar för sina livsval. Män måste släppa fram kvinnor inom de områden där män är i majoritet idag, så att det blir minst 50% kvinnor där (dvs jämställt).

Manliga privilegier:
Män och pojkar i Sverige har otaliga privilegier, bara för att de är män. Dessa privilegier gör att män och pojkar i Sverige glider fram på en räkmacka i livet. Män och pojkar har så många privilegier att det är omöjligt att räkna upp dem alla – eller ens några av dem.

Mansplaina
När en man uttrycker en egen åsikt eller fakta, istället för att undergivet upprepa vad vi feministiska kvinnor redan sagt. Män som mansplainar behöver aldrig någonsin bemötas med argument i sakfrågan, utan det räcker med att uppmana dem att sluta mansplaina.

Mansrollen:
Mansrollen är skadlig och är orsaken till alla problem i världen. Bland annat ingår det i mansrollen att våldta, stödja våldtäktsmän, förstöra miljön, starta krig och att förtrycka kvinnor. Vi feminister är de främsta experterna på mansrollen och hur det är att vara man.

Mansskatt:
En straffskatt som män ska betala som kompensation för sin kollektiva skuld gentemot kvinnor. Så att det blir jämställt. Mansskatten jämnar också ut de kvinnodiskriminerande inkomstskillnaderna mellan t.ex. manliga sophämtare och kvinnliga läkare.

Mäns våld mot kvinnor:
Varje gång en man utövar våld mot en kvinna så är det en del av ”mäns våld mot kvinnor”, som är en plan som Sveriges män har utarbetat för att förtrycka kvinnor och behålla sina privilegier. Alla män är kollektivt ansvariga för mäns våld mot kvinnor.

Näthat:
Att kritisera feminismen på Internet. Mycket fegt och borde vara straffbart.

Objektifiering:
När en man tycker att en kvinna är utseendemässigt vacker och/eller sexuellt attraktiv, så är det objektifiering. Och objektifiering är i sin tur ett sätt för män att förtrycka kvinnor. Att avbilda kvinnor som män tycker är vackra är också objektifiering och kvinnoförtryck. När kvinnor tycker att män är vackra och sexiga – eller när sexiga män avbildas – så är det däremot inte objektifiering, eftersom det är en helt annan sak. Och för att könsmaktsordningen.

Okunnig:
Den som inte är feminist.

Omvänd bevisbörda:
Vi feminister förstår att det är ett stort problem att alldeles för få svenska män sitter i fängelse för våldtäkt. Ännu värre är att män som anklagas för våldtäkt anses oskyldiga tills motsatsen bevisas. Det är en gammal unken patriarkal rättsprincip som borde kastas i papperskorgen. En man som anklagas för våldtäkt borde självklart anses skyldig, ifall han inte kan bevisa sin oskuld. Annars står inte rättsväsendet på offrets sida. Att ifrågasätta en kvinna är kvinnoförtryck.

Osynliga strukturer:
Strukturer som Patriarkatet byggt upp och som gör att män och pojkar har en massa privilegier, medan flickor och kvinnor lever i misär och förtryck. Det är bara vi feminister som kan se de osynliga strukturerna, eftersom vi har tillgång till genusglasögon.

Patriarkatet:
Alla män är medlemmar i Patriarkatet, ett ondskefullt, löst sammansatt nätverk som styr världen och förtrycker kvinnor. Patriarkatets mål är just att förtrycka kvinnor och säkerställa att män glider fram på en räkmacka i livet och har en massa privilegier.

Porr:
Att avbilda en man och en kvinna som har sex – det vill säga kvinnoförnedring och kvinnoförtryck. Bör förbjudas.

Relationsvåld:
Samma som mäns våld mot  kvinnor (se ovan).

Sexköp:
När en man köper sex av en kvinna – det vill säga kvinnoförnedring och kvinnoförtryck. Det är förbjudet i Sverige, men eftersom mannen som köper sex är en förtryckare och kvinnan som säljer är ett offer, så är det bara mannen som straffas. Vi feminister kämpar för att även svenska män som köper sex i länder där prostitution är lagligt ska straffas, eftersom feministisk forskning har visat att svensk feministisk lagstiftning är finare än all annan lagstiftning och därför ska gälla i hela universum. Kvinnor köper inte sex, men vissa starka kvinnor åker på dansresor till Gambia. När kvinnor trots allt köper sex så är det ändå alltid kvinnan som är offer, för att könsmaktsordningen.

Sexuella trakasserier:
När en man visar romantiskt eller sexuellt intresse för en kvinna som inte är intresserad. Det kan t.ex. röra sig om en kommentar, en blick eller fysisk kontakt.

Skönhetsideal:
Strukturer som Patriarkatet har hittat på för att förtrycka kvinnor. Skönhetsidealen begränsar kvinnors rätt att klä sig och se ut som de vill. Män däremot får se ut och klä sig precis hur de vill. Till exempel kan ju en man gå omkring i klänning utan att någon ens höjer på ögonbrynen, medan en kvinna som har byxor på sig genast blir fördömd och diskriminerad. Vidare är det helt socialt accepterat om en man har ovårdat helskägg, centimeterlånga naglar och är överviktig, medan kvinnor förväntas uppfylla orimliga, ouppnåliga och omänskliga skönhetsideal, som t.ex. att raka benen.

Snoppmakt:
En ny feministisk term, som lanserades av GT:s kloka och feministiska chefredaktör Frida Boisen. Snoppmakt är när män är i majoritet på en attraktiv arbetsplats eller yrke. Och när män är i majoritet på en attraktiv plats är det ju som bekant alltid kvinnoförtryck och diskriminering. Männen har fått jobben bara för att de har snopp. Det har feministisk forskning visat. Motsatsen till snoppmakt är inte “fittmakt”, utan jämställdhet.

Stark kvinna:
Feminist.

Taharrush
Det arabiska ordet för när helt vanliga typiska svenska pojkar och män samlar sig i stora gäng ute på stan och begår massövergrepp och massvåldtäkter mot kvinnor. Feministisk forksning har visat att detta beteende är djupt inrotat i svenska mäns kultur och är något som helt vanliga svenska pojkar och män regelbundet har hållit på med i alla tider. Det har absolut ingenting med migrantmän från Mellanöstern att göra.

Våld mot kvinnor:
Som våld mot män, fast med den viktiga skillnaden att det finns ett offer. Våld mot kvinnor är avskyvärt och kan aldrig tolereras, till skillnad från våld mot män.

Våldtäkt:
Om en man och en kvinna har sex och ingen av parterna uttryckligen har givit samtycke, eller om kvinnan i efterhand tar tillbaka ett tidigare uttryckt samtycke, så har mannen våldtagit kvinnan. Om en kvinna anklagar en man för våldtäkt så är mannen också skyldig till våldtäkt.

Våldtäktskultur:
Mäns kultur. Går ut på att förtrycka och våldta kvinnor.

Yttrandefrihet:
Yttrandefrihet är när vi vänsterfeminister på Södermalm har friheten att yttra oss precis hur vi vill utan att få mothugg. För att yttrandefrihet ska råda måste därför alla som inte håller med oss vänsterfeminister tvingas till tystnad. Det görs bäst med hot, mobbning och censur. Vi feminister är starka förespråkare för yttrandefrihet.

Advertisements

65 thoughts on “Feministisk ordlista

 1. […] Feministisk ordlista […]

  • Sven hansson November 4, 2015 at 11:01 am Reply

   Är denna sidan seriös eller ett skämt? Om nu är seriösa så vet jag inte vad jag ska ta mig till.

   • greg December 11, 2016 at 10:38 pm Reply

    alltid bra och bör inte alls vara oroväckande när särskild utrustning krävs för att se skillnad på en politisk rörelse och satiren av den!

 2. enstillaundran May 23, 2013 at 5:43 pm Reply

  Epic!

 3. Ninni May 23, 2013 at 6:54 pm Reply

  Män och pojkar har så många privilegier att det är omöjligt att räkna upp dem alla – eller ens några av dem.

  Så det är därför jag aldrig får svar på frågan, “Vilka privilegier?”. Tack, du allvetande, för att du lär oss trögtänkta vita kränkta män!

  • Jämställdhetsfeministern May 24, 2013 at 9:02 am Reply

   Jag gör mitt bästa för att upplysa och hjälpa (för kvinnors skull så klart – jag är ju för jämställdhet)… 🙂

 4. lilycrowart May 23, 2013 at 7:26 pm Reply

  Undrbart! Tack Feministern för den träffsäkra och klarläggande ordlistan!

 5. Pelle2 May 24, 2013 at 3:09 am Reply

  Du är en sann folkbildare feministern ! Om alla män fick läsa och tog till sig detta så skulle inte feminismen behövas :-).

 6. kimhzabremersbodega May 24, 2013 at 2:49 pm Reply

  Absolut lysande!

 7. Matias May 26, 2013 at 7:50 am Reply

  Jämställdhetsfeministern:

  “Porr:

  Att avbilda en man och en kvinna som har sex – det vill säga kvinnoförnedring och kvinnoförtryck. Bör förbjudas.”

  Denna definition tål inte vetenskaplig granskning. Den korrekta definitionen är:

  “Porr är teorin, våldtäkt är praktiken”

  Porrtittande hos män är alltså fysisk och mental träning inför förvekligandet av våldtäkter. Hos kvinnor handlar det däremot om att kvinnor frigör sig från den patriarkala sexualiteten mao. från sex på mäns villkor mha. bilder av muskulösa och välutrustade män. Detta kan först verka en aning paradoxalt men förklaras genusvetenskapligt med att kvinnor har varit så förtryckta att de behöver mera stimuli för att få njutning mao. desto mera manlighet en kvinna förväntar desto mera förtryckt är hon. Size queens är alltså de mest förtryckta kvinnorna i samhället, det är verkligen synd om dom som måste kräva så mycket pga. av att deras sexualitet förtryckts av manlighet.

  • Jämställdhetsfeministern May 26, 2013 at 1:00 pm Reply

   Ja det finns så oändligt många sätt som kvinnor förtrycks i Sverige att det är omöjligt att få med i en kortfattad ordlista. Men som tur var så finns det hela bibliotek av feministisk litteratur som behandlar ämnet.

 8. Matias May 26, 2013 at 2:02 pm Reply

  Jämställdhetsfeministern:

  “Ja det finns så oändligt många sätt som kvinnor förtrycks i Sverige att det är omöjligt att få med i en kortfattad ordlista.”

  Så är det, när man tar på sig genusglasögonen så ser man att förtrycket är allomfattande och inte minskat det minsta med kvinnors så kallde “ekonomiska och juridiska frıgörelse”, förtrycket har endast skiftat form och blivit osynligare och ännu svårare att bekämpa. I porrfallet handlar det om dubbelt förtryck, först objektifieras kvinnor av den manliga blicken som skapar och upprätthåller en snäv och orealistisk kvinnlighet och kroppsideal för kvinnor att anpassa sig och leva upp till tex. att kvinnor är “frigida” om de inte får orgasm genom patriarkal samlagscentrerad sex på mäns villkor eller att kvinnors bröst sexualiseras för den manliga blicken. För det andra förtrycks kvinnor från att ha oproblematiska preferenser och förväntningar på manlighet tex. att mannen ska vara muskulös och välutrustad och att han ska vara potent nog att kvinnan kan få en samlagsorgasm. Så ser den patriarkala mekanismen ut, först förtrycker man kvinnor in i en snäv kvinnlighet och sedan bestraffar man kvinnors oproblemtiska kvinnliga preferenser. Usch så hemskt!

  • Jämställdhetsfeministern May 26, 2013 at 2:13 pm Reply

   Jag märker att du har djupa genusvetenskapliga kunskaper och (tack vare dina genusglasögon) kan se helheten!

 9. Matias May 26, 2013 at 3:22 pm Reply

  Det är faktiskt så illa ställt att feminister kommit fram till att tom. själva feminismen förtrycker kvinnor genom att ställa jämställdhetskrav på kvinnor själva! Den underbara och skarpsynta feministen Clara har bloggat om denna nya form av kvinnoförtryck. När förstår världen att låta bara kvinnor själva bestämma vilka könsliga förhållningsätt är problematiska och vilka inte och lagstadga det så?

  http://www.underbaraclaras.com/clara-ryter-ifran/kvinnans-kropp-ar-allman-egendom/

 10. […] Feministisk ordlista […]

 11. […] Feministisk ordlista […]

 12. marcusohl July 26, 2013 at 8:17 am Reply

  Man kan inte omdefinera ord för ens eget bättre, jämställdhet är när både män och kvinnor ligger lika på alla stadium, män som hålls tillbaks är inte jämställdhet, detta är ett faktum.

  Nu kan ni lägga ner er sida, att skriva “gubbslem” för att beskriva män gör väl er exakt lika onda som ni försöker få män att se ut. Våldtäkt är när en man våldtar en kvinna, det verkar som att många ord blir använda lite som ni vill.

  “Sexuella trakasserier:
  När en man visar romantiskt eller sexuellt intresse för en kvinna som inte är intresserad. Det kan t.ex. röra sig om en kommentar, en blick eller fysisk kontakt.”

  Och om mannen är attraherad (Prata inte om att det är något förtryck, det finns i biologin för både kvinna och man) och han vill få ögonkontakt med kvinnan, ska han bli fälld för sexuella trakasserier?

  “Näthat” Att kristera feminismen på nätet ska vara straffbart? Flytta till nord korea, om du vill definera dig som stark kvinna och inte kan ta kritik så kan du säga upp dig nu, jag har full support för alla feministiska frågor där dom faktiskt tar upp problem, dock gillar jag inte den nya feminismen vars agenda verkar vara mer än jämställdhet.

 13. Sten Sture July 26, 2013 at 4:12 pm Reply

  @marcusohl
  You lost me there…? Självklart är våldtäkt när en man förgriper sig på en kvinna, det motsatta förekommer inte!
  Ytterligare en självklarhet , enligt feministisk forskning, är att allt ovälkommet intresse från en man till en kvinna är att jämställa med våldtäkt.
  Även om en kvinna efter en tid finner att en “amorös natt” inte gav det utbyte hon förväntat sig bör det vara skäl för åtal. Se Assange vs A.A.

  Näthat är när otäcka män hatar på kvinnor. pUngT!
  Om någon förtryckt kvinna uttrycker avvikande mening mot en patriark är det alltid ursäktat.
  Hon tillhör nämligen en förtryckt grupp! Det är det som är könsmaktsordningen så deså!
  Du får läsa på lite i de “feministiska biblioteken” så förstår du nog.

 14. […] Feministisk ordlista […]

 15. […] Feministisk ordlista […]

 16. bergersjo November 30, 2013 at 1:12 pm Reply

  En tänker på det där med porr… Det finns ju också FEMINISTISK porr och queer-porr, eller hur? Och sånt är ju bra. Det handlar ju om starka kvinnor som tar tillbaka sin sexuallitet och om transpersoner som jag inte är exakt säker på varför feminismen gillar (fullt så länge har en inte haft genusglasögonen på mig), men som hur som helst inte är som Vita Kränkta Män, alltså är deras porr inte som mansporren, alltså av män för män och därmed kvinnoförnedrande och i själva verket våldtäkt och köp av sex…

  Nu hoppas en att detta inte betraktas som mansplaining eftersom en som den översittande vita heterosexuella medelålders gubb-mannen en tyvärr är uttalar sig i en feministfråga, förlåt isåfall.

 17. PNy December 7, 2013 at 9:39 pm Reply

  LOL storhetsvansinne much?
  Ni har väll satt på vinterdäcken. Vi män vill ju inte att kvinnor ska skadas. 🙂
  Jag hoppas innerligt att som sympatiserar med den här bullshiten kommer tilbaka till jorden där kvinnor och män lever i harmoni och värnar för varandra!

 18. […] Feministisk ordlista […]

 19. MrDonovan January 4, 2014 at 9:45 pm Reply

  Var snäll och uppdatera ordlistan med förklaring på ord som jag inte klarar av att tyda

  Gärningsman – en ej namngiven eller identifierad man som utför våld mot någon annan…

  Barnbidrag – (förslag) ett statligt skadestånd till kvinnan för att mannen har grisat till sig ett ligg.

  Föräldraledighet –

  Jämställdhetsbonus –

 20. Camilo February 27, 2014 at 9:10 pm Reply

  Fantastiskt ordlista!

 21. Hans Malm April 18, 2014 at 12:04 am Reply

  Och jag som trodde jag var den ende sanna feministen i hela Sverige! Vilken tur att fler äntligen kan se det osynliga som är dolt för alla andra än oss troende. Men det finns faror, tecken på att männen börjar organisera sig och använda patriarkatets maktstrukturer för att hindra vår väg till jämställdhet börjar visa sig. Det finns vissa män som påstår att jämställdhet “även är något för oss”. De påstår att det finns områden där kvinnor har makten över männen, till exempel i vårdnadstvister. Huga. Tänk om någon börjar tvivla på att en kvinna är den självklart viktigaste föräldern? De börjar också påstå att kvinnor ska dömas lika hårt som män (haha!!), och hör och häpna, någon påstod att en kvinna “misshandlat” en man och inte som sanningen var att hon gett honom vad han förtjänande! Och inte nog med det, de sade att hon till och med kommit undan straff! Nu gäller det att skynda på jämtälldhetskampen, annars kanske vi hamnar i ett läge där vi riskerar att, jag kan knappt skriva det.. ..åtalas för grov mansfridskränkning! Jag vet att det låter bisarrt, men vi måste vara på vår vakt så att inte män börjar tro att jämställdhet även gäller dem.

 22. Anders May 17, 2014 at 2:36 am Reply

  “När svenska män gifter sig med en kvinna från ett annat land än Sverige. Det är en synnerligen suspekt aktivitet och en form av kvinnoförtryck. Borde förbjudas.”
  Med andra ord: Om en svensk man som bor någon km från den norska gränsen träffar en norsk kvinna som bor någon km från den svenska gränsen gifter sig och bosätter sig i Sverige är det kvinnoförtryck? Bra att veta då jag bor nära gränsen.

  “kvinnor i Sverige i genomsnitt ska tjäna minst lika mycket som män, oavsett om kvinnor och män utför lika (eller lika mycket) arbete eller inte. Det här är en av de viktigaste frågorna för svensk feminism.”
  Vill ni inte ha jämställdhet så att båda könen tjänar lika mycket för samma jobb? Vilket jag stödjer fullt ut och själv anser, men hur kan då kvinnan ha MINST lika mycket? Ska det inte då, som jag anser, vara EXAKT lika?

  “En straffskatt som män ska betala som kompensation för sin kollektiva skuld gentemot kvinnor. Så att det blir jämställt. Mansskatten jämnar också ut de kvinnodiskriminerande inkomstskillnaderna mellan t.ex. manliga sophämtare och kvinnliga läkare”
  För att återknyta till ovanstående citatsdelen, hur är detta jämnställdhet om ett visst kön, OAVSETT om det är män eller kvinnor, har en bestraffningskatt som den andre INTE behöver betalabara för att den har ett visst kön?

  “Könsneutral lagstiftning:
  Kvinnoförtryck. Feministisk forskning har visat att de som vill ha könsneutral lagstiftning är nazister och hatar kvinnor.”
  Hur kan det vara kvinnoförtryck om man INTE ser skillnad på män eller kvinnor? Är det inte bra i jämnställdhetens namn att man inte ser skillnad på män och kvinnor?

  “Sexuella trakasserier:
  När en man visar romantiskt eller sexuellt intresse för en kvinna som inte är intresserad. Det kan t.ex. röra sig om en kommentar, en blick eller fysisk kontakt.”
  Så med andra ord får män inte titta överhuvudtaget? För tittar man som man ut genom fönstret och det råkar gå förbi en kvinna så betyder det att det är sexuella trakaserier eller om en man ger en komplimang till en kvinna och i båda fallen är inte kvinnan intresserad, sedan händer inget mera alls, förklara gärna hur detta kan vara sexuella trakaserier.

  “Våld mot kvinnor:
  Som våld mot män, fast med den viktiga skillnaden att det finns ett offer. Våld mot kvinnor är avskyvärt och kan aldrig tolereras, till skillnad från våld mot män.”
  Håller fullständigt med om att det är fruktansvärt om någon blir slagen eller misshandlad. Men hur kommer det sig att ni anser att om en 13 årig pojke ger en kvinlig boddybildare som kan flera kampsporter EN örfil är avskyvärt och kvinnan är ett offer medans om den kvinnliga boddybildaren slår ihjäl pojken så är det helt ok och det inte finns några offer?

  “Omvänd bevisbörda:
  Vi feminister förstår att det är ett stort problem att alldeles för få svenska män sitter i fängelse för våldtäkt. Ännu värre är att män som anklagas för våldtäkt anses oskyldiga tills motsatsen bevisas. Det är en gammal unken patriarkal rättsprincip som borde kastas i papperskorgen. En man som anklagas för våldtäkt borde självklart anses skyldig, ifall han inte kan bevisa sin oskuld. Annars står inte rättsväsendet på offrets sida. Att ifrågasätta en kvinna är kvinnoförtryck.”
  Anser ni även att detta ska gälla de kvinnor som våldtar en man? Vilket även fårekommer även om det är BETYDLIGT mer sällsynt.

  “Porr:
  Att avbilda en man och en kvinna som har sex – det vill säga kvinnoförnedring och kvinnoförtryck. Bör förbjudas.”
  En väldigt stor del av all porr som produceras är laglig porr. Alltså gjord, producerad och distrubeteras av ett lagligt företag, vissa även av kvinnor. Dessa som är med i dessa får betalt och är med frivilligt, både män och kvinnor. Det finns även en UPPSJÖ av filmer där “handlingen” går ut på att förnedra män på olika sätt. Hur kan det vara kvinnoförnedrande att på ett lagligt sätt visa hur en kvinna förnedrar en man sexuellt?

  Det finns hur många hål och brister i princip allt som ni har publicerat här, detta är bara några exempel. Detta är, som jag ser det, den STORA anledningen till att jämnställdhets arbetet inta har kommit längre tyvärr för det är för många sådana här konstiga delar.
  Jag är för jämnställdhet utan tvekan. Men det ska vara ÄKTA jämnställdhet. så som ni framställer det här, som jag visat i några exempel, och som väldigt många andra feminister även gör skulle göra att det blir samma problem åt ANDRA hållet och då har vi fortfarande samma problem med ett samhälle som inte är jämnställt, vilket ju är grundfundamentet i feministiska rörelsen, inte sant?

 23. martin May 30, 2014 at 6:39 am Reply

  Helt fantastisk ordlista! Tack för den och för hela sajten.

  • Jämställdhetsfeministern May 30, 2014 at 11:41 am Reply

   Tack! 😀
   Och krossa Patriarkatet!

   • martin May 30, 2014 at 5:43 pm Reply

    Ja precis, glömde det…Mer könsmaktsteori (att ordet rödmarkerades i programmet tyder på att vi feminister har långt kvar att gå i den patriarkala snårskogen), intersektionalitetsperspektiv och diskursanalyser….och slutligen krossa patriarkatet :).

    • Jämställdhetsfeministern May 30, 2014 at 11:52 pm Reply

     Jaaaa! Mer, mer, mer! Mycket, mycket mer! Det kan aldrig bli för mycket feminism! Ropen skalla: genusglasögon åt alla!

 24. […] Feministisk ordlista […]

 25. Slegnirp July 15, 2014 at 10:44 pm Reply

  Okej, jag fattar att det är ironi som gäller, men jag skriver uppriktigt i alla fall.

  Fantastiskt inlägg! Det är första gången jag är inne på den här sidan och jag vet inte vem du är men fan vilken bra sida. Det är bra att den finns. Keep up the good work!

 26. Fredrik Toolanen July 21, 2014 at 6:57 pm Reply

  Ni feminister är anledningen till att vi aldrig kommer få jämställdhet i sverige, för vem vill vara jämställd med sådana idioter som ni?

 27. Lord Hans September 8, 2014 at 3:33 pm Reply

  Kloka ord, kloka ord! Orsaken till att dessa ord, och dess korrekta förklaringar inte finns med i svenska akademins ordlista är att de osynliga strukturerna inom svenska akademins styrelse inte tillåter den feministiska sanningen. Man har helt enkelt inte satt på sig sina genusglasögon utan låtit patriarkatet förblinda en.

 28. […] När man läser igenom bloggen Jämställdhetsfeministern sà fàr i alla fall jag känslan av att de inte är seriösa, utan att de vill göra en karikatyr av feminister, av vissa feminister. Som deras ordlista som känns allt annat än seriös. […]

 29. […] Feministisk ordlista […]

 30. Magnus Persson January 19, 2015 at 10:26 pm Reply

  Kvinnoförtryck: När en man ej avlidit efter en natts sömn.

 31. fredrik toolanen February 8, 2015 at 7:25 am Reply

  Det är en mans fel när; En kvinna är sjuk
  mår dåligt
  inte får ett jobb
  inte blir befodrad
  Svenska kvinnor är den dummaste varelse som går upprätt på denna jord.

 32. Tommy February 17, 2015 at 2:39 pm Reply

  Det var länge sedan jag skrattade så mycket.
  Måste vara ett skämt, tror att det finns en diagnos för detta

 33. […] jobbar just nu på en debattartikel till nyheter24 där de lobbar för att varumärkesskydda fler viktiga och vetenskapliga ord, t […]

 34. Nikola Ostojic June 23, 2015 at 4:42 pm Reply

  Googlade mig fram till denna blogg efter att ha retat mig på inslaget i Tankesmedjan P3 där de drev med en militär som kritiserade genusfrågan i Försvaret. Bland det bästa jag läst på Nätet på länge!

 35. Rikard Höglund June 30, 2015 at 8:21 am Reply

  Om man (he he…) får komma med ett förslag: en svensk översättning av SJW (Social Justice Warrior) kanske skulle platsa? För den som inte känner igen uttrycket: intenetpejorativ för de som alltid är mest rätt, mest proggressiva, mest politiskt korrekta med den bästa värdegrunden.
  Hälsningar från en kommunal statare

 36. CancerMAN January 20, 2016 at 5:10 pm Reply

  this is bullshit….

 37. […] Feministisk ordlista […]

 38. Daniel June 7, 2016 at 5:50 pm Reply

  Hej Allihopa =) … jag måste erkänna att jag också skrattade gott när jag läste ordlistan och de kommentarer som är reaktion på den. Jag tror jag har listat ut hur det hela ligger till 😉

  “Jämställdhetsfe-ministern” är egentligen en man (dvs hane) som dels driver med de knäppa varianterna av feminism och samtidigt, i och med detta, lyckas irritera och elda upp flera män (eller “hän”) mot feminister. Med andra ord så är “ministern” förmodligen en feminist hatare.

  Även om jag håller med om att det finns många knäppa former av feminism anser jag att det finns seriösa grenar i rörelsen. Jag skulle rekommendera att läsa eller följa Christina Hoff Sommers (The Factual Feminist) på YouTube. Hon avslöjar många feministiska myter och negativa konsekvenser av den tredje vågens feminism.

  Never the less, en mycket bra sida =)

  Mvh / Daniel

  • Daniel June 7, 2016 at 6:08 pm Reply

   Ju fler kommentarer jag läser, desto säkrare blir jag på att jag har rätt :)… om jag förstör något av nöjet med min post så kan jag ändra eller ta bort den?

   Mvh / Daniel

 39. […] Feministisk ordlista […]

 40. Danne January 20, 2017 at 12:11 pm Reply

  “Fakta:
  En manlig härskarteknik, som vita män använder för att förtrycka kvinnor.”

  Haha!

 41. Leo Tolstoj June 13, 2017 at 3:00 pm Reply

  “När jag en dag står med ena benet i kistan ska jag säga sanningen om kvinnan, skynda mig att dra det andra benet till mig och stänga locket.” Leo Tolstoj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: